УЧЕНИ СА ТЕЗИ, КОИТО НАЙ-МНОГО СЕ СТРАХУВАТ ОТ АЛЛАХ

УЧЕНИТЕ СА ТЕЗИ, КОИТО НАЙ-МНОГО СЕ СТРАХУВАТ ОТ АЛЛАХАллах (с.т) в Свещения Коран казва: „Боят се от Аллах само знаещите сред Неговите раби. Аллах е всемогъщ, опрощаващ.“ (Фатир – 28).

Винаги когато се спомене това знамение ние се сещаме, че става въпрос за учените. Но тук трбва да знаем, че учените, за които Аллах (дж.дж) говори в този айет, това са истинските учени, които имат за цел да подобрят полужението на човечеството, да ги наставляват към доброто, и които първи вършат това, което им е заповядано от Аллах и разказват на хората.

Правейки коментар върху тава знамение сподвижникът Сейд ибн Джубейр казва:

„Човек продължава да бъде учен докато се учи, а когато остави науката, мислейки че е научил всичко, и че това, което е научил му стига, ето тогава той достига до най-високото ниво на невежеството….(Ан-Неуауи в Медждмуа).

А Имам Ебу Хамид Ал-Газалий (рах.ал) казва:

„Този, който знае, но не действа според знанията си, е като тетрадката, която върши работа на другите (т.е. тези, които записват науката в нея), но самата тя не се възползва от тази наука; Или пък е като точилка, с която се точат ножове и ножици , но самата тя не реже; Или е като иглата, която шие дреги за другите, но самата тя винаги е гола.“ (Их`я-и улюм`уд дин).

Ето за това, всеки учен – или неучен – трябва да действа и върши това, което знае, преди да го е разказал и заповядал на хората, за да не влезе в групата, за която Аллах (с.т) казва: „Нима повелявате на хората праведност, а забравяте себе си, въпреки че вие четете Писанието? Нима не проумявате?(Бакара – 44)

Молим се на Аллах (с.т) да ни дава полезно знание и ни води по правия път! (Амин)

Causes of an Itch Around the Eyes
Porno Filme You could go have a delicious turkey right this second

How To Dress Stylish On A Budget
xhamster If you do own some

3 Vogue looks of actress Carey Mulligan as Daisy Buchanan of
kostenlose-pornos can come across approach country

Gifts for a 7 Year Old Girl
Einfachporno.com finding your size in vintage clothing can be a challenge

Choosing The Best Kids Designer Clothes
Porno business management and textiles are also an option for students

The Big Idea Behind The Doll Market
Einfachporno.com To achieve success in this profession you need give your 100

5 Reasons Why You Should Quit Your Day Job
pornos Process until smooth

Gout Remedies for the Heel
black porn we can not shun the sudden issue

относно Mustafa

Проверете Също

Национална благотворителна кампания за социално подпомагане Рамазан 2021 г.

Мюсюлманско изповедание в Република България обявява Национална благотворителна кампания за социално подпомагане Рамазан 2021 г. под надслов: ,,Бъди надежда за …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir