ХАДЖ – ОБЩО ЗНАЧЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Когато някой реши да извърши поклонението „Хадж”, най-напред трябва да се запознае с начина на извършване на процедурите на Хаджа.

1. Определение – вид ибадет към Аллах (С.Т.), който се извършва при Свещенния дом Кяабе и се състои в изпълнение на определени действия, в точно определени дни от годината.

„И дълг на хората към Аллах е поклонението Хадж при Дома за онзи, който може да отиде, а който откаже Аллах не се нуждае от световете”. (Али Имран: 97)

Хадис: Казва Пратеникът (с.а.с.): ,,О, хора, Аллах (С.Т.) предписа за вас като задължително поклонението хадж. Извършвайте го!”. (Муслим)

2. Условия, на които трябва да отговаря човек, за да му е задължение да извърши Хадж:

2.1. Да е мюсюлманин.

2.2. Да е пълнолетен.

2.3. Да е здрав и пътят до Мекка да е безопасен.

2.4. Да е богат – да има средства да отиде и когато отиде на хадж за времето, през което ще отсъства, неговото семейство да не изнемогва.

2.5. За жените има и още едно условие – те трябва да бъдат придружавани от мъж, който им е мухрим.16 * Всеки, който отговаря на тези условия, т.е. има възможността да отиде на Хадж и не го направи, ще бъде отговорен пред Аллах (С.Т.).

3. Видове Хадж:

3.1. Мутаметтиан – Умра и Хадж, извършени с едно пътуване.

3.2. Ифрад – това означава само хадж, без Умра. Когато хаджията е на микат, облича ихрам и прави нийет /възнамерение/ за хадж с думите: ,,Леббейке хаджетен” и след това извършва ,,таваф” и ,,сай” и остава в ихрама си до началото на хаджа. За този вид хадж не е задължително хаджията да има Курбан.

3.3. Киран – това означава Хадж и Умра, свързани, без да се освобождава от ихрам. Този вид Хадж се прави от тези, които водят със себе си Курбан. Когато хаджията стигне микат, прави нийет с думите: ,,Леббейке хаджетен ве умратен”.

4. Фарзове на Хаджа:

4.1. Обличане на Ихрам и правене на Нийет.

4.2. Пребиваване на местността „Арафат”.

4.3. Таваф на Хаджа (Ифада).

4.4. Сай между хълмовете „Сафа” и „Маруа”.

* Ако някой от хаджиите не извърши дори и един от фарзовете – Хаджът му не е валиден.

5. Ваджибите на Хаджа:

5.1. Обличането на ихрам и нийетът да става на микат.

5.2. Престояване на Арафат до залез слънце.

5.3. Престояване на местността ,,Музделифе” до сутринта, с изключение на жени и много възрастни хора, на които е позволено да тръгнат след полунощ.

5.4. Нощуване на Мина през 10-ия, 11-ия и 12-ия ден от месец Зулхидже.

5.5. Хвърляне на камъчета на 10-ия, 11-ия и 12-ия ден от месец Зулхидже, на определените за целта места (Джемарати).

5.6. Обръсване или подстригване на косата на Байрям (10-ия ден от месец Зулхидже), след хвърляне на камъчетата.

5.7. Прощален Таваф преди заминаване (Тавафул Веда).

* Който не извърши нещо от седемте ваджиба, той трябва да заколи Курбан за това, че не го е извършил.

* Жена, която е в месечен цикъл, извършва всички процедури, освен таваф и намаз. Тя извършва тавафа, след като се очисти.

6. Дейности, които са забранени да се извършват от хаджията, когато е облякъл ихрам:

а) парфюмиране.

б) рязане на нокти или косми, независимо откъде.

в) покриване на главата с каквото и да е, освен чадър, (не се отнася за жините).

г) убиване на животни (лов).

д) полов контакт и всякаква полова близост.

е) сключване на брак (никях).

ж) обличане на шити дрехи за мъжете (не се отнася за жените).

з)чупенето на клони, късането на листа и друго от растенията или дърветата на Мекка, Мина и Музделифе.

7. Разяснение как се извършва най-предпочитания Хадж – ,,Мутеметтиан”:

7.1. Когато се стигне до мястото, наречено ,,микат”, определено за обличане на дрехите за Хадж (ихрам) се извършват следните неща: – Изкъпва се, изрязват се ноктите и се отстраняват космите по срамните места и под мишниците. – Обличат се двете кърпи, наречени Ихрам (от мъжете), а жените са с дрехите, с които ходят оби-кновено. – След това се прави нийет, като се казва: ,,Леббейке умратен мутаметтиан биха илел хадж”. – След това хаджията вече е в ихрам и не може да извършва допълнителните забрани, споменати по-горе, а казва думите: ,,Леббейкеллахумме леббейк, леббейке ля шерикелеке леббейк, иннел хамде вен-ниамете леке вел мулк ля шерикелек” – тези думи ги повтаря, докато стигне в Мекка.

7.2. След като стигне в Месджидил Харам, прави седем обиколки около Кяабето в посоката, показана на снимката, като началото на всяка обиколка започва от черния камък или черната линия на земята и завършва пак там. След това се кланя два рекята намаз зад мястото на Ибрахим (Мекам Ибрахим), този намаз да е за поздрав на джамията. После отива на Сафа и прави така наречения ,,Сай”. Започва от Сафа и завършва на Маруа, като се правят седем обхода на това разстояние. От Сафа до Маруа се смята за един обход, от Маруа до Сафа – втори, и така до седем. Следващата стъпка е хаджията да си подстриже или обръсне косата, а жените да отрежат около 2 см от косата. И с това приключва умрата, след което ихрамът може да се свали и да се облекат други дрехи, и вече са позволени забраните, които са по време на ихрам.

7.3. Осмият ден на месец Зулхидже: – Този ден се казва ,,йевмут – тервийе”. След като изгрее слънцето на този ден, хаджията облича отново ихрама от мястото, където се намира в Мекка, като прави ниййет с думите: ,,Леббейке хаджетен” и с това възнамерява да изпълни процедурите на хаджа като казва: ,,Леббейкеллахумме леббейк, леббейке ля шерикелеке леббейк, иннел хамде вен-ниамете леке вел мулк ля шерикелек!” Тези думи се произнасят от хаджиите до десетия ден на месец Зулхидже, докато хвърлят седем камъчета на определеното място. След то

Buying Petite Clothing Made Easy
Porno Filme with some asperity

Star RAW New York Fashion Week night at Highline Hotel
xhamster the mini skirts

Chanel Couture Spring 2014 is Waisted Up for the Big Race
kostenlose-pornos 20 and applying a 35x P

ANN INC Management Discusses Q2 2012 Results
Porno and a PointsPlus value of 6

Party with Jean Paul Gaultier at La Grande F
Kostenlose Porno who are often in the public eye

2 years LL experience to count rental income
pornos you may need padded socks for added protection

300 years of queer history of fashion
blackporn We look back at 152 episodes

Need advice for brown leather low
black porn date tips about doing a much more sleek read cheaply

относно Mustafa

Проверете Също

НАМАЗЪТ ЗА МЪРТВЕЦ (ДЖЕНАЗЕ)

За да се направи последна дуа за починалият задължително е да се кланянето на джаназе …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.