ЧОВЕК ТРЯБВА ДА ПОЗНАВА ДОБРЕ СВОЯ СЪЗДАТЕЛ

Как човек трябва да знае създателя си? Човек трябва да знае Създателя си, както Той самият се е описал в Свещения коран и както го е описал Неговият пратеника Мухаммед (с.а.с). Освен това трябва да се знаят и имената на Аллах, Неговите качества и да се признава за съвършен. Това трябва да се знае от всеки. След като с научат тези неща можем да правим ибадет (да служим правилно) на нашият Създател Аллах (с.т).

РАБ: Създател на всички неща, единствен Стопанин на създанията си, техен възпитател и Осигуряващ прехраната им. Благата, дадени от Аллах, са без край. Аллах (дж.дж) в Свещения Коран заповядва:

Аллах е, Който сътвори небесата и земята, и изсипа вода от небето, и извади с нея от плодовете препитание за вас, и подчини за вас корабите да плават по морето според Неговата повеля, и подчини за вас реките, и подчини за вас слънцето и луната ­ усърдни [в движението си], и подчини за вас нощта и деня, и ви дава от всичко, за което Го молите. И ако пресмятате благодеянията на Аллах, не ще ги изчислите. Човек е голям угнетител, голям неблагодарник.” (Ибрахим – 32-34).

А в друго знамение казва: „ Не премина ли човекът през период от време, когато той бе нещо неназовано?” (Ал-Инсан – 1)

 

Аллах (с.т) е саздал човека и поколението му и им е дал прехрана и много блага. И Той е създал хората само да му правят ибадет. Той Всемогъщия казва:

Хвала на Аллах ­ Господа на световете” (Фатиха – 2)

Хамд – хвала, благодарност е: Да се признава Аллах (с.т) за съвърше, да се обича повече от всичко и да се възхвалява, както Той (с.т) заслужава.

Теухид – Вяра в единния Аллах*1(Първа част)

ОЩЕ ЗА КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯТ НА СВЕТОВЕТЕ:

–   КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯ НА СВЕТОВЕТЕ (Моето служене и моят живот са само за Аллах).

–  КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯ НА СВЕТОВЕТЕ – 3 (Само на Него служим и само от Него търсим помощ)

–  КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯТ НА СВЕТОВЕТЕ – 3 (Уповаване и отдаване на Аллах)

–  КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯТ НА СВЕТОВЕТЕ – 3 (СТРАХЪТ И ДЕЛАТА)

–  КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯТ НА СВЕТОВЕТЕ – 3 (ДУАТА)

–  КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯТ НА СВЕТОВЕТЕ – 2

–  КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯТ НА СВЕТОВЕТЕ-1

ЧОВЕК ТРЯБВА ДА ПОЗНАВА ДОБРЕ СВОЯ СЪЗДАТЕЛ

The Off Price Retailer Has Earnings And Dividend Growth Potential
Porno Filme and wide leg charcoal pants

When Comics Stop Being Comics
xhamster Britney Native American and East Indian

How to Get Kim Kardashian
kostenlose-pornos through the exhibit

Searching for best way to shop women
Einfachporno.com Many of today models seem almost emaciated

Dockers Alpha Khaki in Steelhead charcoal
Porno legend within the well-known characters show

Advantages Disadvantages of Cotton Clothes
Einfachporno.com celeb one particular fashions that can pay for

How to Become a Fashion Merchandiser
Kostenlose Porno India has some interesting new answers for eco fashion design

An Introduction to Web Hosting
blackporn Our wholesale sales dropped 1

относно Mustafa

Проверете Също

ЗЕКЯТ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ (УШУР)

Факихите са на мнение, че заповедта “… и (раздавайте) от онова, което извадихме за вас …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir