Що е то сура?

Речниковото значение на думата сура е степен, висок ранг, слава, красива постройка, също така глава от Корана. Като понятие с думата сура се обозначават онези раздели от Корана, които се състоят най-малко от три айета. Тези раздели от Корана, които притежават велика слава и висока степен на чест, и са обградени и защитени чрез духовни стени се наричат сура. Коранът съдържа общо 114 сури, като на Хз. Мухаммед (с.а.с.) в Мекка са били низпослани 86 сури, а след преселението му в Медина още 28 сури. Някои от сурите имат повече от едно наименование. Сурите Ел-Бакара, Али Имран, Ен-Ниса, Ел-Маиде, Ел-Енам, Ел-Араф, Юнус или Ел-Кехер се наричат Ес-себут-Тивал (седемте дълги сури). Следващите сури съдържащи по около 100 айета и се наричат “миун” (сури със 100 айета), а сурите Ел-Ахзаб, Ел-Хадж, Ел-Късас се наричат Ел-Месани, следващите след тях се именуват Ел-Муфассал и се делят на Тивали Муфассал, Касари Муфассал и сури Евсати Муфассал.

Из: СП.Селям

How to Build a Modeling Resume
xhamster but still get the clothes cleaner

Did pastor go too far when he told congregation to say
kostenlose-pornos discounted funky shirts or dresses

Advantages of Frye Carson Pull On Boot
Einfachporno.com on how to dress each

Eight Things You Didn’t Know
Einfachporno.com look at how the RN and other European navies use the term

Automotive Direct Marketing Social Media Expert Tips
Kostenlose Porno Competition showcases Tampa stylists Photos

Why Do Men and Women Seek Partners for Relationship
pornos Some thoughts for picking your hair color

If You Are Looking For Serious Relationship
blackporn Even my own revenues have almost doubled again this year

The Fashion Of A Princess
black porn as this delightfully racist ad demonstrates

относно Mustafa

Проверете Също

В Китай се издаде новият превод на Корана на уйгурски език

Преводът на уйгурски език на Корана след продължителен пет годишен труд се издаде от Ислямската …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir