104. СУРА АЛ-ХУМАЗА (КЛЕВЕТНИКЪТ)

istanbulda_20_bin_otele_kurani_kerim_dagitildi13513280030_h944714

Меканска. Съдържа 9 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.   Горко на всеки клеветник хулител,

2.  който трупа богатство и все го брои!

(Ислямът забранява подигравките, злословенето, сплетниченето и всички недостойни постъпки.)

3.  Смята, че неговото богатство ще го увековечи.

4.  Ала не! Ще бъде хвърлен в Трошилото.

(Трошилото е Адът, който чупи всичко хвърлено в него.)

5.  А откъде да знаеш ти какво е Трошилото? –

6.  Разпаленият Огън на Аллах,

7.  който прониква до сърцата.

8.  Той ще бъде затворен над тях

9.  във високи стълбове.

относно Mustafa

Проверете Също

Национална благотворителна кампания за социално подпомагане Рамазан 2021 г.

Мюсюлманско изповедание в Република България обявява Национална благотворителна кампания за социално подпомагане Рамазан 2021 г. под надслов: ,,Бъди надежда за …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir