105. СУРА АЛ-ФИЛ (СЛОНЪТ)

istanbulda_20_bin_otele_kurani_kerim_dagitildi13513280030_h944714

Меканска. Съдържа 5 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Не видя ли [о, Мухаммед] как постъпи твоят Господ с владетелите на слона?

2.  Не превърна ли Той коварството им в заблуда?

3.  И изпрати срещу тях ята от птици,

4.  които ги замеряха с камъни от печена глина.

5.  И ги стори да приличат на проядени листа.

(В тази сура Аллах дал на съдружаващите араби поука. Той им съобщил за трагичните последици от оскверняването на храма ал-Кааба, който е смятан за свещено място още от епохата  преди Исляма. Онези, които разбрали поуката, станали мюсюлмани, а които се поддали на сатаната, ги сполетяло нещастие.)

относно Mustafa

Проверете Също

ЦЕЛТА НА ИБАДЕТИТЕ КАТО ЦЯЛО

Думата “ибадет” означава насочването към Аллах, желаейки от сърце, обожаване, кланяме, и служене. Думата служене …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir