106. СУРА КУРАЙШ (КУРАЙШ)

istanbulda_20_bin_otele_kurani_kerim_dagitildi13513280030_h944714

Меканска. Съдържа 4 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Заради обичая на Курайш,

2.  техния обичай да пътуват зиме и лете,

3.  нека служат на Господа на този Дом,

4.  който им даде храна срещу глада и сигурност срещу страха!

(“Обичая” може да се преведе и като “договора”, тъй като Курайш сключили договор с владетелите на съседните страни (Сирия, Персия, Йемен, Абисиния), които осигурявали безопасност на меканските търговски кервани през обичайните две пътувания – зиме и лете. И още – същата дума означава и “подготовка” [за пътуванията], и “свързване” [на зимното и лятното пътуване].)

относно Mustafa

Проверете Също

ЦЕЛТА НА ИБАДЕТИТЕ КАТО ЦЯЛО

Думата “ибадет” означава насочването към Аллах, желаейки от сърце, обожаване, кланяме, и служене. Думата служене …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir