начална страница / Genel / 107. СУРА АЛ-МАУН (УСЛУГИТЕ)

107. СУРА АЛ-МАУН (УСЛУГИТЕ)

istanbulda_20_bin_otele_kurani_kerim_dagitildi13513280030_h944714

Меканска. Съдържа 7 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Видя ли ти онзи, който взима за лъжа Възмездието?

2.  Това е онзи, който пъди сирака

3.  и не подканва да бъде нахранен нуждаещият се.

4.  Горко на отслужващите молитва,

5.  които своята молитва [съзнателно] пренебрегват,

(Както разяснява Пратеника на Аллах, мир нему, нехайните, споменати тук, са онези, които отсрочват своята молитва.)

6.  които лицемерят

7.  и се въздържат  дори от дребни услуги!

About mustafa

Проверете Също

Мюсюлманските родители поискаха премахване на свинското месо във всички училищни столови

Мюсюлманските родители поискаха премахване на свинското месо във всички училищни столови в Монреал и предградията …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir