110. СУРА АН-НАСР (ПОДКРЕПАТА

istanbulda_20_bin_otele_kurani_kerim_dagitildi13513280030_h944714

Низпослана е в Мина  при Прощалното поклонение хадж. Смятат я за мединска и е последната низпослана сура. Съдържа 3 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Когато е дошла подкрепата на Аллах и победата,

2.  и си видял хората да встъпват на тълпи в религията на Аллах,

3.  прославяй своя Господ с възхвала и Го моли за опрощение! Той винаги приема покаянието.

относно Mustafa

Проверете Също

ЦЕЛТА НА ИБАДЕТИТЕ КАТО ЦЯЛО

Думата “ибадет” означава насочването към Аллах, желаейки от сърце, обожаване, кланяме, и служене. Думата служене …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir