111. СУРА АЛ-МАСАД (СПЛЕТЕНИТЕ ВЛАКНА)

istanbulda_20_bin_otele_kurani_kerim_dagitildi13513280030_h944714

Меканска. Съдържа 5 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Погинаха и двете ръце на Абу Лахаб. И той погина.

2.  Не го избави неговият имот и онова, което е придобил.

3.  Ще гори в огън с пламъци той –

4.  и жена му, носещата дърва.

5.  На шията й ще има въже от сплетени влакна.

(Пратеника на Аллах повикал близките си роднини и ги призовал да приемат Исляма. С оскърбителни думи чичо му Абу Лахаб рекъл: “Затова ли ни извика?” Сурата била низпослана по този повод. Впоследствие ръцете на Абу Лахаб изсъхнали и той умрял в дома си, без някой да разбере. Открили тялото му след три дена и бил погребан от нает за целта човек.)

относно Mustafa

Проверете Също

Национална благотворителна кампания за социално подпомагане Рамазан 2021 г.

Мюсюлманско изповедание в Република България обявява Национална благотворителна кампания за социално подпомагане Рамазан 2021 г. под надслов: ,,Бъди надежда за …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir