начална страница / Genel / Приветствие на Главния мюфтия по случай нощта Мирадж

Приветствие на Главния мюфтия по случай нощта Мирадж

mustafa_haciУважаеми вярващи!
Днес с вас изживяваме моралното удовлетворение да посрещнем Нощта Мирадж, пълна с Аллахови благоволения. Молим Всевишния Аллах през тази свята нощ, посветена на мираджа (възнесението) на Мухаммед (с.а.с.), да изпрати много благодат и добрини на мюсюлманския свят и на цялото човечество.
Мираджът е чудодейно събитие, което продължава да буди удивление у цялото човечество. Аллах Теаля е възложил на Своите пратеници да известяват Неговите повели като от време навреме ги е подкрепял с различни чудеса. Така и мираджът е великолепна морална подкрепа, с която през 11-та година от провъзгласяването на Мухаммед (с.а.с.) за пейгамбер, Аллах го е удостоил с тази чест, тогаз когато той се борел с всевъзможни трудности.
През тази нощ Аллах Теаля е разкрил пред любимия ни Пейгамбер Своята мощ във владенията си и му показал отблизо тайните на битието, които са невидими и непонятни за човека като същевременно през нея са станали достояние на човечеството много от благоволенията и милостта Му. За което Хак Теаля повелява:
“Всечист е Онзи, Който пренесе Своя раб нощем от Свещената джамия до Най-делечната джамия, околностите на която Ние благословихме, за да Му покажем от Нашите знамения. Той е Всечуващия, Всезрящия.”
Скъпи братя мюсюлмани!
Възползвайки се от светлото сияние на Нощта Мирадж, трябва да се откажем от грешките, които сме допускали в своята заблуда. Да се пречистим от греховете. Нека нашите сърца да се изпълват с любов към хората, с любов към Аллах. Ние не бива да мразим сътвореното от Аллах. С една дума нека се стараем да бъдем зрели вярващи хора.
Нека се опитаме да останем далеч от всякакви интриги, вражди, раздори, злословия и клевети, които скарват хората помежду им, да се опитаме да премахнем обидите и сръдните, да бъдем единни и жизнерадостни.
Нека никога да не забравяме повелите на Аллах: “Вярващите са братя!” и “Не на раздорите!” и по този начин да развиваме съзнанието за единното общество.
Пожелавам Нощта Мирадж да послужи като повод за доброто и благополучието на човечеството. Нека да ни е честита Нощта Мирадж!

Д-р Мустафа Хаджи
Главен мюфтия

grandmufti.bg

About mustafa

Проверете Също

Мюсюлманските родители поискаха премахване на свинското месо във всички училищни столови

Мюсюлманските родители поискаха премахване на свинското месо във всички училищни столови в Монреал и предградията …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir