начална страница / Genel / 111. СУРА АЛ-МАСАД (СПЛЕТЕНИТЕ ВЛАКНА)

111. СУРА АЛ-МАСАД (СПЛЕТЕНИТЕ ВЛАКНА)

istanbulda_20_bin_otele_kurani_kerim_dagitildi13513280030_h944714

Меканска. Съдържа 5 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Погинаха и двете ръце на Абу Лахаб. И той погина.

2.  Не го избави неговият имот и онова, което е придобил.

3.  Ще гори в огън с пламъци той –

4.  и жена му, носещата дърва.

5.  На шията й ще има въже от сплетени влакна.

(Пратеника на Аллах повикал близките си роднини и ги призовал да приемат Исляма. С оскърбителни думи чичо му Абу Лахаб рекъл: “Затова ли ни извика?” Сурата била низпослана по този повод. Впоследствие ръцете на Абу Лахаб изсъхнали и той умрял в дома си, без някой да разбере. Открили тялото му след три дена и бил погребан от нает за целта човек.)

About mustafa

Проверете Също

Bulgaristanlı ilâhiyatçılar derneği önemli bir hizmet

Adı Bulgaristan Yüksek İslâmî Eğitim Mezunları Derneği (BAZVİO) olup 2013 yılında tesis edilen sivil toplum …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir