начална страница / Genel / 71. СУРА НУХ (НУХ)

71. СУРА НУХ (НУХ)

istanbulda_20_bin_otele_kurani_kerim_dagitildi13513280030_h944714

Меканска. Съдържа 28 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Ние изпратихме Нух при неговия народ: “Предупреди народа си, докато не го е сполетяло болезнено мъчение!”

2.  Каза: “О, народе мой, аз съм явен предупредител за вас.

3.  Служете на Аллах и се бойте от Него, и ми се покорете!

4.  Тогава Той ще ви опрости греховете и ще ви отложи за определен срок. Срокът на Аллах, щом дойде, не ще бъде забавен, ако знаете.”

5.  Каза: “Господи мой, зовях народа си нощем и денем,

6.  но зовът ми само увеличи тяхното бягство.

7.  И всякога, щом ги зовях, за да ги опростиш, запушваха с пръсти ушите си и се загръщаха в дрехите си, и упорстваха, и все повече се възгордяваха.

8.  После ги зовях открито,

9.  после им прогласявах явно и им шепнех тайно.

10.  И казвах: “Молете своя Господ за опрощение  –  Той е многоопрощаващ, –

11.  за да ви праща обилен дъжд от небето

12.  и да ви подкрепя с имоти и синове, и да сторва за вас градини, и да сторва за вас реки.

13.  Какво ви е, защо не зачитате величието на Аллах?

14.  Сътвори ви Той на етапи.

(Аллах Всевишния сътворява материята, от нея – спермата, яйцеклетката, плода, който расте в майчината утроба и така човек се появява на белия свят, преминава през различните периоди на своя живот, за да стигне до смъртта. Същото се отнася и за етапите на духовното израстване. Това сътворяване на етапи е доказателство за величието на Аллах.)

15.  Нима не виждате как Аллах сътвори седем небеса на слоеве?

16.  И стори Той там от луната сияние, и стори от слънцето светилник.

17.  И ви създаде [от пръст] от земята да израснете.

18.  После ще ви върне в нея и отново ще ви извади [в Съдния ден].

19.  Аллах стори за вас от земята постеля,

20.  за да ходите там по широки пътища.”

21.  Каза Нух: “Господи мой, те ми се възпротивиха и последваха онези, чиито имоти и деца само увеличиха тяхната загуба.

22.  И лукавстваха те с огромно лукавство.

23.  И казваха: “Никога не изоставяйте своите божества, не изоставяйте нито Уад, нито Суаа, нито Ягус и Яук, и Наср!”

24.  И вече заблудиха те мнозина. И надбавяй на угнетителите само заблуда!”

(Нух възжелал това, след като категорично му било разкрито с откровение, че по правия път не ще тръгнат други освен вече повярвалите.)

25.  Заради своите грехове те бяха издавени и въведени в Огъня, и не намериха за себе си други помощници вместо Аллах.

26.  И каза Нух: “Господи мой, не оставяй по земята нито един отрицател!

27.  Оставиш ли ги, те ще заблудят Твоите раби и ще народят само нечестивци, неблагодарници.

28. Господи мой, опрости мен и родителите ми, и всеки вярващ, който влезе в моя дом, и вярващите мъже, и вярващите жени, и надбави на угнетителите само гибел!”

About mustafa

Проверете Също

Мюсюлманските родители поискаха премахване на свинското месо във всички училищни столови

Мюсюлманските родители поискаха премахване на свинското месо във всички училищни столови в Монреал и предградията …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir