начална страница / Genel / 79. СУРА АН-НАЗИАТ (ИЗТРЪГВАЩИТЕ)

79. СУРА АН-НАЗИАТ (ИЗТРЪГВАЩИТЕ)

istanbulda_20_bin_otele_kurani_kerim_dagitildi13513280030_h944714

Меканска. Съдържа 46 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Кълна се в изтръгващите [душите] с все сила

2.  и в изваждащите [ги] нежно,

3.  и в спускащите се бързо,

4.  и в гонещите се в надпревара,

5.  и в изпълняващите повелите!

(Аллах Всевишния се кълне в Своите ангели, натоварени с различни задължения. Неговата клетва е израз на тържествено утвърждаване.)

6.  В Деня, когато [се протръби с първия Рог] ще се разтърси тресящата се [вселена],

7.  ще последва второто [протръбяване].

8.  Някои сърца в този Ден ще тръпнат.

9.  Погледите им ще бъдат сведени.

10.  Ще кажат: “Нима ще бъдем върнати към предишното,

11.  нима, след като станем изгнили кости?”

12.  Ще кажат: “Това тогава е завръщане със загуба.”

13.  То е само едно протръбяване  –

14.  и ето всички  –  възкръснали!

15.  [О, Мухаммед], стигна ли до теб разказът за Муса?

16.  Когато неговият Господ го призова в свещената долина Тỳа:

17. “Иди при Фараона! Той престъпи.

18.  И кажи: “Не ще ли се пречистиш,

19.  да те напътя към твоя Господ и да се побоиш?””

20.  И му показа [Муса] най-голямото знамение.

21. И взе го за лъжа, и се възпротиви.

22.  После се отвърна с упорство.

23.  И насъбра [хората си], и прогласи.

24.  Каза: “Аз съм вашият господ, върховният.”

25.  И Аллах го сграбчи с наказание в отвъдния и в долния живот.

26.  В това има поучение за всеки богобоязлив.

27.  Вие ли сте по-трудни за сътворяване, или небето? Той го съгради.

28.  Въздигна неговия свод и го изравни,

29.  и потъмни нощта му, и изведе утрото му,

30.  и земята след това разпростря.

(В знамението се разкрива едно от научните чудеса на Корана, тъй като на арабски глаголът “разпростря” (даха) има и значение на “заобли се като яйце”.)

31.  Извади от нея водите и пасбищата й,

32.  и планините поби

33.  за ползване от вас и от вашия добитък.

34.  И когато настъпи Голямото прииждане,

35.  тогава в Деня човек ще си припомни за какво се е старал,

36.  и Адът ще бъде показан на всеки, който вижда…

37.  За който е престъпвал

38.  и е предпочел долния живот,

39.  обиталището е Адът.

40.  За който се е страхувал да не застане пред своя Господ [с грях] и е въздържал душата от страстта,

41.  обиталището е Раят.

42.  Питат те [о, Мухаммед] за Часа: “Кога ще настъпи?”

43.  Какво [знание имаш] ти да го споменеш?

44.  При твоя Господ е пределът му.

45.  Ти си само предупредител за всеки, който се страхува от него.

46.  В Деня, когато го видят, те сякаш ще са пребивавали само една привечер или утрин.

About mustafa

Проверете Също

Мюсюлманските родители поискаха премахване на свинското месо във всички училищни столови

Мюсюлманските родители поискаха премахване на свинското месо във всички училищни столови в Монреал и предградията …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir