начална страница / Genel / 86. СУРА АТ-ТАРИК (ВЕЧЕРНИЦАТА)

86. СУРА АТ-ТАРИК (ВЕЧЕРНИЦАТА)

istanbulda_20_bin_otele_kurani_kerim_dagitildi13513280030_h944714

Меканска. Съдържа 17 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Кълна се в небето и във Вечерницата!

2.  А откъде да знаеш ти какво е Вечерницата? –­

3.  Звездата с пронизваща светлина.

(Някои тълкуват “Вечерницата” като “нощния посетител”, други – като “Зорницата”, трети – като “планетата Сатурн”, а също – “Сириус”, “Плеяда” или кометите. Това е олицетворение на звездите, които пронизват нощния мрак.)

4.  Над всяка душа има надзорник.

5.  И да погледне човекът от какво бе сътворен!

6.   Бе сътворен от изтласкваща се вода,

7.  която излиза измежду гръбнака и ребрата.

8.  Способен е Той да го върне –

9.   в Деня, когато ще бъдат изявени тайните

10.  и не ще има той нито сила, нито избавител.

11.   Кълна се в небето, от което вали,

12.  и в земята, която се разпуква,

13.  че това е слово разграничение.

14.  А не е шега.

15.  Те замислят с умисъл.

16.  И Аз замислям с умисъл.

17.  И дай отсрочка на отричащите, отсрочи ги за кратко!

About mustafa

Проверете Също

Bulgaristanlı ilâhiyatçılar derneği önemli bir hizmet

Adı Bulgaristan Yüksek İslâmî Eğitim Mezunları Derneği (BAZVİO) olup 2013 yılında tesis edilen sivil toplum …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir