начална страница / Genel / 92. СУРА АЛ-ЛАЙЛ (НОЩТА)

92. СУРА АЛ-ЛАЙЛ (НОЩТА)

istanbulda_20_bin_otele_kurani_kerim_dagitildi13513280030_h944714

Меканска. Съдържа 21 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.   Кълна се в нощта, когато се спуска

2.  и в деня, когато засиява,

3.  и в Онзи, Който е сътворил мъжа и жената, –

4.  вашите стремежи са различни!

5.  Който раздава и се бои,

6.  и вярва в Най-прекрасното,

7.  ще го улесним към лесното.

8.  А който е скъперник и пренебрегва,

9.  и опровергава Най-прекрасното,

10.  ще го улесним към трудното

11.  и не ще го избави неговото богатство, когато пропадне.

12.  Наша грижа е напътването.

13.  На Нас принадлежи и отвъдното, и настоящето.

14. И ви предупредих за Огъня пламтящ.

15.  Ще гори в него само най-злосторният,

16.  който опровергава и се отвръща.

17.  И ще бъде предпазен от него най-богобоязливият,

18.  който раздава своето богатство, за да се пречисти,

19.  на никого не прави благодеяние, за да бъде възнаграден,

20.  а само в стремеж към Лика на своя Господ, Върховния.

21.  И непременно ще е доволен.

About mustafa

Проверете Също

Мюсюлманските родители поискаха премахване на свинското месо във всички училищни столови

Мюсюлманските родители поискаха премахване на свинското месо във всички училищни столови в Монреал и предградията …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir