начална страница / Genel / 93. СУРА АД-ДУХА (УТРОТО)

93. СУРА АД-ДУХА (УТРОТО)

istanbulda_20_bin_otele_kurani_kerim_dagitildi13513280030_h944714

Меканска. Съдържа 11 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Кълна се в утрото

2.  и в нощта, когато настане мрак –

3.  не те изостави твоят Господ [о, Мухаммед] и не те възненавиди.

(Веднъж обичайното откровение се забавило. съдружаващите заговорили:“Неговият Бог го изостави и му се разгневи.” Тези подмятания много натъжавали Пратеника.)

4.  Отвъдният живот е по-добър за теб от настоящия.

5.  И ще ти въздаде твоят Господ, и ще си доволен.

6.  Не те ли намери Той сирак, та те приюти?

7.  И те намери заблуден, та те напъти.

8.  И те намери беден, та те замогна.

9.  Тъй че не огорчавай сирака!

10.  И не отпъждай умоляващия!

11.  И за благодатта на своя Господ разказвай!

About mustafa

Проверете Също

Мюсюлманските родители поискаха премахване на свинското месо във всички училищни столови

Мюсюлманските родители поискаха премахване на свинското месо във всички училищни столови в Монреал и предградията …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir