начална страница / Genel / 98. СУРА АЛ-БАЙИНА (ЯСНИЯТ ЗНАК)

98. СУРА АЛ-БАЙИНА (ЯСНИЯТ ЗНАК)

istanbulda_20_bin_otele_kurani_kerim_dagitildi13513280030_h944714

Мединска. Съдържа 8 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Онези, които отричат измежду хората на Писанието и съдружаващите, не се разделиха [с неверието си], докато при тях не дойде ясният знак –

2.  Пратеник от Аллах, четящ пречистени свитъци [от Корана],

3.  в които има истински писания.

4.  И дарените с Писанието се разединиха едва след като при тях дойде ясният знак.

5.  И бе им повелено да се покланят единствено на Аллах, предани Нему в религията, правоверни, и да отслужват молитвата, и да дават милостинята закат. Това е истинската религия.

6.  Онези, които отричат измежду хората на Писанието и съдружаващите, ще бъдат в Огъня на Ада, там ще векуват. Те са най-лошите от създанията.

7.  Онези, които вярват и вършат праведни дела, те са най-добрите от творенията.

8.  Въздаянието им при техния Господ са Градините Адн, под които реки текат, там ще векуват завинаги. Аллах ще е доволен от тях и те ще бъдат доволни от Него. Това е за всеки, който се страхува от своя Господ.

About mustafa

Проверете Също

Мюсюлманските родители поискаха премахване на свинското месо във всички училищни столови

Мюсюлманските родители поискаха премахване на свинското месо във всички училищни столови в Монреал и предградията …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir