начална страница / Genel / 99. СУРА АЗ-ЗАЛЗАЛА (ЗЕМЕТРЪСЪТ)

99. СУРА АЗ-ЗАЛЗАЛА (ЗЕМЕТРЪСЪТ)

istanbulda_20_bin_otele_kurani_kerim_dagitildi13513280030_h944714

Мединска. Съдържа 8 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1. Когато земята бъде разтърсена в трус

2. и земята изхвърли своите товари,

3. и човек рече: “Какво й е?”,

4. в този Ден тя ще разкаже своите вести,

5. защото твоят Господ й е внушил.

6. В този Ден хората ще излязат на групи, за да им бъдат показани техните дела.

7. Който извърши добро, дори с тежест на прашинка, ще го види.

8. И който извърши зло, дори с тежест на прашинка, ще го види.

(В Съдния ден, когато земята се разтресе, тя ще изхвърли всичко, което е криела в недрата си – руда, газове, огнена лава, съкровища, тела на покойници.)

About mustafa

Проверете Също

Мюсюлманските родители поискаха премахване на свинското месо във всички училищни столови

Мюсюлманските родители поискаха премахване на свинското месо във всички училищни столови в Монреал и предградията …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir