начална страница / Genel / 99. СУРА АЗ-ЗАЛЗАЛА (ЗЕМЕТРЪСЪТ)

99. СУРА АЗ-ЗАЛЗАЛА (ЗЕМЕТРЪСЪТ)

istanbulda_20_bin_otele_kurani_kerim_dagitildi13513280030_h944714

Мединска. Съдържа 8 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1. Когато земята бъде разтърсена в трус

2. и земята изхвърли своите товари,

3. и човек рече: “Какво й е?”,

4. в този Ден тя ще разкаже своите вести,

5. защото твоят Господ й е внушил.

6. В този Ден хората ще излязат на групи, за да им бъдат показани техните дела.

7. Който извърши добро, дори с тежест на прашинка, ще го види.

8. И който извърши зло, дори с тежест на прашинка, ще го види.

(В Съдния ден, когато земята се разтресе, тя ще изхвърли всичко, което е криела в недрата си – руда, газове, огнена лава, съкровища, тела на покойници.)

About mustafa

Проверете Също

Bulgaristanlı ilâhiyatçılar derneği önemli bir hizmet

Adı Bulgaristan Yüksek İslâmî Eğitim Mezunları Derneği (BAZVİO) olup 2013 yılında tesis edilen sivil toplum …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir