начална страница / Genel / 67. СУРА АЛ-МУЛК (ВЛАСТТА)

67. СУРА АЛ-МУЛК (ВЛАСТТА)

istanbulda_20_bin_otele_kurani_kerim_dagitildi13513280030_h944714

Меканска. Съдържа 30 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Благословен е Онзи, в Чиято Ръка е властта. Той за всяко нещо има сила.

2.  Той е, Който сътвори смъртта и живота, за да ви изпита кой от вас е по-добър в делата. Той е Всемогъщия, Опрощаващия,

3.  Който сътвори седем небеса на слоеве. Не ще видиш несъразмерност в творението на Всемилостивия. Пак обърни взор! Нима виждаш пукнатини?

4.  После пак обърни взор веднъж и още веднъж. Взорът ще се върне към теб безсилен и морен.

5.  И украсихме най-близкото небе със светилници, и ги сторихме да са за прогонване на сатаните. И приготвихме за тях мъчението на Пламъците.

6.  За онези, които отричат своя Господ, е мъчението на Ада. И как лоша е тази участ!

7.  Когато бъдат хвърлени там, ще чуят неговия рев, както ври,

8.  едва не избухва от ярост. Всякога, щом в него бъде хвърлена тълпа, стражите му ги питат: “Не дойде ли при вас предупредител?”

9.  Ще казват: “Да, наистина, дойде при нас предупредител, но [го] взехме за лъжец и казахме: “Аллах нищо не е низпослал. Вие сте в голяма заблуда.””

10.  И ще кажат: “Ако се бяхме вслушали или размислили, нямаше да сме сред обречените на Пламъците.”

11.  И така ще признаят своя грях. Гибел за обречените на Пламъците!

12.  За онези, които и в уединение се боят от своя Господ, наистина има опрощение и голяма награда.

13.  Тайно или открито да изричате думите си, Той знае съкровеното в сърцата.

14.  Нима Онзи, Който е сътворил, не знае? Той е Всепроникващия, Всесведущия.

15.  Той е, Който подчини за вас земята, затова ходете из нейните краища и яжте от Неговото препитание! Към Него е възкресението.

16.  Нима имате сигурност, че Онзи, Който е на небето, не ще накара земята да ви погълне? И ето я –­ тресе се!

17.  Или имате сигурност, че Онзи, Който е на небето, не ще изпрати срещу вас ураган от камъни, та да разберете какво е Моето предупреждение?

18.  И онези преди тях отричаха. А какво бе Моето наказание!

19.  Не виждат ли те птиците над себе си, разтварящи и свиващи криле? Държи ги само Всемилостивия. Всезрящ е Той за всяко нещо.

20.  И кое ваше войнство ще ви помогне без Всемилостивия? Отричащите са само в заблуда.

21.  Или кой може да ви даде препитание, ако Той задържи Своето препитание? Ала упорстват в надменността и отдалечаването [от истината].

22.  Нима онзи, който върви с наведена глава, е по-напътен от онзи, който върви изправен по правия път?

23.  Кажи [о, Мухаммед]: “Той е, Който ви сътвори и създаде за вас слуха и зрението, и сърцата. Колко малко сте признателни!”

24.  Кажи: “Той е, Който ви намножи по земята и при Него ще бъдете насъбрани.”

25.  И казват: “Кога [ще се сбъдне] това обещание, ако говорите истината?”

26.  Кажи: “Знанието е само при Аллах, а аз съм само явен предупредител.”

27.  И щом го видят отблизо, лицата на онези, които отричат, ще помръкнат и ще им бъде казано: “Това е, което търсехте.”

28.  Кажи: “Виждате ли? Дори Аллах да погуби мен и тези с мен, или да ни пощади, кой ще защити отричащите от болезненото мъчение?”

29.  Кажи: “Той е Всемилостивия. Вярваме в Него и на Него се уповаваме. И ще узнаете кой е в явна заблуда.”

30.  Кажи: “Виждате ли? Ако водата ви потъне, кой ще ви даде изворна вода?”

About mustafa

Проверете Също

Мюсюлманските родители поискаха премахване на свинското месо във всички училищни столови

Мюсюлманските родители поискаха премахване на свинското месо във всички училищни столови в Монреал и предградията …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir