начална страница / Genel / 69. СУРА АЛ-ХАККА (НЕИЗБЕЖНОТО)

69. СУРА АЛ-ХАККА (НЕИЗБЕЖНОТО)

istanbulda_20_bin_otele_kurani_kerim_dagitildi13513280030_h944714

Меканска. Съдържа 52 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Неизбежното!

2.  Какво е Неизбежното?

3.  И откъде да знаеш ти какво е Неизбежното?

(Поначало красноречието и лаконизмът на Корана не позволяват той да се предаде на друг език с цялото му величие, дълбочина и прелест, но тези и подобни знамения ни изправят пред още по-големи трудности, свързани с невъзможността преводът да достигне съвършенството на Божието Слово. Тук се разкрива ужасът в Деня на възкресението, който непременно ще настъпи.)

4.  Самудяните и адитите взеха за лъжа Бедствието.

5.   Самудяните бяха погубени от Вика.

6.  А адитите бяха погубени от бушуващ леден вихър.

(Вж. 11: 50, 61)

7.  Накара го Той да вилнее срещу тях седем нощи и осем дни поред, и виждаш там хората покосени, сякаш са стволове на повалени палми.

8.  И нима виждаш някой останал от тях?

9.  И Фараонът, и онези преди него, и сринатите [селища на Лут] вършеха грях.

10.  И се възпротивиха на пратеника от своя Господ, затова Той могъщо ги сграбчи.

11.  Когато водата преля, Ние ви понесохме в плаващия Кораб,

12.  за да го сторим поука за вас и да го запомнят помнещи уши.

(Тук се визират потопът и Ноевият ковчег .”Ние ви понесохме”, т.е. спасихме вашите предци и благодарение на това днес съществувате.)

13.  И когато се протръби с Рога първия път,

14.  и бъдат вдигнати земята и планините, и бъдат натрошени с един удар,

15.  тогава ще се случи Събитието.

16.  И ще се разцепи небето, и ще бъде слабо в този Ден.

17.  И ангелите ще са по краищата му. В този Ден осмина [от тях] ще носят Трона на твоя Господ.

18.  В този Ден ще бъдете изправени [пред Аллах]. Не ще бъде скрита и една ваша тайна.

19.  И онзи, чиято книга му се даде в десницата, ще каже: “Ето ви, прочетете моята книга!

20.  Предполагах, че ще получа своята равносметка.”

21.  И ще живее в доволство

22.  сред въздигната Градина.

23.  Плодовете й ще са сведени.

24.  Яжте и пийте със здраве за онова, което сте вършили преди, в отминалите дни!

25.  А онзи, чиято книга му се даде в левицата, ще каже: “О, да не ми бе давана моята книга

26.  и да не бях узнал каква е моята равносметка!

27.  О, да бе приключило всичко [със смъртта]!

28.  Не ме избави моето богатство.

29.  Пропадна моята власт.”

30.  Хванете го и го оковете!

31.  После в Ада го хвърлете!

32.  После го нанижете на верига, дълга седемдесет лакти!

33.  Не повярва той в Аллах, Всевеликия.

34.  И не подканваше да бъде нахранен нуждаещият се,

35.  затова Днес няма тук за него  ближен,

36.  нито храна освен кръв и гной.

37.  Ядат я само грешниците.”

38.  Ала не! Кълна се в това, което съзирате

39.  и в това, което не съзирате,

40.  наистина то е слово на достоен Пратеник,

41.  а не е слово на поет. Но вие малко вярвате.

42.  И не е слово на гадател. Ала малко се поучавате.

43.  Низпослание от Господа на световете.

44.  И ако той Ни приписваше някакви слова,

45.  щяхме да го сграбчим с Десницата,

46.  после да му прережем аортата.

47.  И никой сред вас не ще Ни възпре от това.

48.  То е напомняне за богобоязливите.

49.  И добре знаем, че сред вас има отричащи.

50.  То е скръб за отричащите.

51.  То е достоверната истина.

52.  Затова прославяй името на своя Господ, Всевеликия!

About mustafa

Проверете Също

Мюсюлманските родители поискаха премахване на свинското месо във всички училищни столови

Мюсюлманските родители поискаха премахване на свинското месо във всички училищни столови в Монреал и предградията …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir