47. СУРА МУХАММЕД (МУХАММАД)

istanbulda_20_bin_otele_kurani_kerim_dagitildi13513280030_h944714

Мединска с изключение на знамение 13, което е меканско. Съдържа 38 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  На онези, които отричат и възпират от пътя на Аллах, Той ще провали делата им.

2.  А на онези, които вярват и вършат праведни дела, и вярват в низпосланото на Мухаммед ­– а то е истината от техния Господ, –­ Той ще им потули провиненията и ще подобри положението им.

3.  Така е, защото онези, които отричат, следват лъжата, а онези, които вярват, следват истината от своя Господ. Така Аллах дава на хората примери за тях.

4.  И щом [в битка] срещнете онези, които отричат, съсичайте им вратовете, додето ги надвиете, и [пленниците] здраво ги вържете! А после ­– или милост, или откуп, когато войната приключи. Така е! А ако Аллах пожелае, би им отмъстил, но иска Той да изпита едни от вас чрез други. А на онези, които бъдат убити по пътя на Аллах, Той не ще провали делата им.

(По време на война всеки срещнат враг е обречен на гибел. При победа се взимат пленници, които се освобождават или безвъзмездно, или срещу откуп, или се връщат при размяна. Повелята за война се дава в името на възвишена цел, която ако бъде постигната, участниците в сраженията ще получат заслужена награда.)

5.  Той ще ги напъти и ще подобри положението им.

6.  И ще ги въведе в Рая, за който ги е известил.

7.  О, вие, които вярвате, ако подкрепите [делото на] Аллах, и Той ще ви подкрепи, и ще заякчи стъпките ви.

8.  А които отричат –­ гибел за тях! Ще провали Той делата им.

9.  Така е, защото възненавиждат низпосланото от Аллах и затова Той прави безплодни делата им.

10.  Нима не ходят по земята и не виждат какъв бе краят на онези преди тях? Аллах ги унищожи. Подобно на това очаква и отричащите.

11.  Така е, защото Аллах е Покровителя на онези, които вярват, а отричащите нямат покровител.

12.  Аллах ще въведе онези, които вярват и вършат праведни дела, в Градините, под които реки текат. А онези, които отричат, се наслаждават и ядат, както добитъкът яде. И Огънят им е свърталище.

13.  И колко селища погубихме, по-силни от твоето селище [Мека], което те прогони! И никой не им помогна.

14.  Нима са равни онзи, който има ясен знак от своя Господ, и онзи, чието лошо деяние му е разкрасено и следва своите страсти?

15.  Нима Раят, обещан на богобоязливите, с реки от вода, която не застоява, и реки от мляко с вкус, който не се променя, и реки от вино, приятно за пиещите, и реки пречистен мед, и в който има за тях от всякакви плодове, и опрощение от техния Господ, е като онзи, който ще бъде вечно в Огъня… И ще им се дава вряща вода, която разкъсва червата.

16.  А някои от тях те изслушват, но щом си отидат от теб, казват на дарените със знанието: “Какво рече той преди малко?” Те са онези, чиито сърца Аллах запечата и които следват своите страсти.

(Този тип отричащи са лицемерите, които се отдавали на подигравки. За да осмеят думите на Пророка, мир нему, те се обръщали към учени от неговото обкръжение (като Ибн Масуд и Ибн Аббас) и на шега ги питали какво е казал преди малко.)

17.  А на онези, които следват правия път, Той увеличава напътствието и ги дарява с богобоязливост.

18.  И нима очакват друго освен внезапно за тях да настъпи Часът? Вече се появиха неговите признаци. Но за какво ще им е тяхното напомняне, щом той настъпи за тях?

19.  И знай [о, Мухаммед], че няма друг Бог освен Аллах! И моли опрощение за своя грях и за вярващите мъже и жени! Аллах знае къде се движите и къде пребивавате.

20.  Онези, които вярват, казват: “Да бе низпослана сура [за сражение]!” А щом бъде низпослана неотменима сура и в нея се споменава за сражение, виждаш как онези, в чиито сърца има болест, те гледат с поглед на изпаднал в несвяст пред смъртта. А най-достойното за тях

21.  е покорство и благо слово. А щом се даде твърда повеля [за сражение], да бъдат правдиви пред Аллах е най-доброто за тях.

22.  А щом се отвърнете, нима от вас се очаква друго освен да сеете развала по земята и да прекъсвате роднинските си връзки?

23.  Тези са, които Аллах прокле и стори да бъдат глухи и слепи.

24.  И нима не размишляват над Корана или сърцата им са под ключ?

25.  Онези, които обръщат гръб, след като им се е изяснило напътствието, тях сатаната ги подвежда и им дава празни надежди.

26.  Това е, защото казват на онези, които възненавиждат низпосланото от Аллах: “Ще ви последваме в част от делото.” А Аллах знае какво спотайват.

27.  А как ще бъде, когато ангелите ги приберат, удряйки ги по лицето и гърба?

28.  Така е, защото са следвали онова, което е предизвиквало гнева на Аллах и са възненавидили Неговото благоволение, затова Той е провалил делата им.

29.  Нима онези, в чиито сърца има болест, смятат, че Аллах не ще разкрие злобата им?

30.  И ако желаехме, щяхме да ти ги покажем [о, Мухаммед] и ти би ги познал по чертите им, и би ги познал по словото им. Аллах знае вашите дела.

(След низпославането на това знамение Пророка, мир нему, започнал да разпознава лицемерите по техния вид и поведение, по начина им на говорене, по оскърбителните за мюсюлманите намеци.)

31.  И ще ви подложим на изпитание, докато отличим сред вас борещите се по пътя на Аллах и търпеливите, и разкрием вестите за вас.

32.  Онези, които отричат и възпират от пътя на Аллах, и се противят на Пратеника, след като им се е изяснило напътствието, не ще навредят на Аллах с нищо и Той ще провали делата им.

33.  О, вие, които вярвате, покорявайте се на Аллах и се покорявайте на Пратеника, и не погубвайте делата си!

34.  Онези, които отричат и възпират от пътя на Аллах, и умрат отричащи, Аллах не ще опрости.

35.  И не падайте духом [при сражение], та да зовете за мир! Вие ще надделеете! Аллах е с вас и Той не ще погуби вашите дела.

36.  Долният живот е само игра и забава. И ако повярвате и се боите, Той ще ви въздаде наградата. Той не иска имотите ви.

37.  Ако ви ги поиска и ви принуди, вие ще се поскъпите и Той ще изкара наяве злобата ви.

(Знамението разкрива отношението на човешката душа към материалните блага и скъперничеството, което ще се прояви, ако бъде поискано цялото състояние.)

38.  Ето, вие сте онези, които са позовани да се раздават по пътя на Аллах. Но сред вас има скъперници, а който е скъперник, той само спрямо себе си е скъперник. Аллах е Всебогатия, вие сте бедните. И отвърнете ли се, Той ще ви замени с други хора и те не ще бъдат като вас.

(Дълг за хората е да изпълняват религиозните си задължения, иначе обществото им е обречено на гибел.)

относно Mustafa

Проверете Също

Национална благотворителна кампания за социално подпомагане Рамазан 2021 г.

Мюсюлманско изповедание в Република България обявява Национална благотворителна кампания за социално подпомагане Рамазан 2021 г. под надслов: ,,Бъди надежда за …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir