55. СУРА АР-РАХМАН (ВСЕМИЛОСТИВИЯ)

istanbulda_20_bin_otele_kurani_kerim_dagitildi13513280030_h944714

Меканска  с изключение на знамение 29, което е мединско. Съдържа 78 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Всемилостивия

2.  научи на Корана,

3.  сътвори човека,

4.  научи го да говори.

5.  Слънцето и луната ­ [се движат] по изчисление,

6.  и звездите, и растенията се прекланят.

(Растенията – шаджар – дървета и храсти.)

7.  И въздигна Той небето, и положи везните,

8.  за да не престъпвате мярата.

9.  И отмервайте справедливо, и не ощетявайте в мярата!

10.  И положи Той земята за тварите.

11.  На нея има плодове и палми с обвити гроздове,

12.  и зърно с плява, и уханни треви.

13.  Та кои блага на своя Господ опровергавате?

(Това повтарящо се знамение е отправено към двете общности – ­ хора и джинове.)

14.  Сътвори Той човека от звънка глина като грънчарско изделие.

15.  И сътвори Той джиновете от пламъка на огъня.

16.  Та кои блага на своя Господ опровергавате? ­

17.  Господа на двата изгрева и Господа на двата залеза.

(Тълкувателите смятат, че изразите “двата изгрева” (“изтока”) и “двата залеза” (“запада”) обозначават различните положения на слънцето през лятото и зимата. Възможно е тук да се има предвид и Сириус – най-ярката звезда на небосвода, която е образувана от две звезди, кръжащи една около друга.)

18.  Та кои блага на своя Господ опровергавате?

19.  Пусна Той двете морета да се срещнат,

20.  но между тях има преграда, която не престъпват.

21.  Та кои блага на своя Господ опровергавате?

22.  От двете излизат бисери и корали.

23.  Та кои блага на своя Господ опровергавате?

24. И Негови са плаващите кораби, въздигнали се като планини в морето.

25.  Та кои блага на своя Господ опровергавате?

26.  Всичко тук погива.

27.  Но пребъдва Ликът на твоя Господ, Владетеля на величието и почитта.

28.  Та кои блага на своя Господ опровергавате?

29.  Умолява Го всичко на небесата и на земята. Всеки миг изявява Той някакво дело.

(На думи и в постъпките си създанията желаят от Аллах помощ по различни въпроси като служене, препитание, опрощение и др. Всеки миг Аллах ръководи вселената, като възкресява, унищожава, влага стойност и обезценява, отрежда  богатство и бедност  и т.н.)

30.  Та кои блага на своя Господ опровергавате?

31.  Ще ви направим равносметка, о, два свята [на джинове и хора]!

32.  Та кои блага на своя Господ опровергавате?

33. О, множество от джинове и хора, ако можете да проникнете зад пределите на небесата и на земята, проникнете! Не ще проникнете освен с власт [от Нас].

34.  Та кои блага на своя Господ опровергавате?

35.  Ще бъде пратен срещу вас пламък от огън и дим, и не ще ви се помогне.

36.  Та кои блага на своя Господ опровергавате?

37. И когато небето се разцепи, и стане червено като разтопено масло…

(“… масло” може да се преведе и като “червена кожа”. Някои тълкуватели разясняват, че небето в Съдния ден ще се променя по цвят, както мазните багрила имат различни цветове.)

38.  Та кои блага на своя Господ опровергавате?

39.  В този Ден не ще бъде питан за греха му нито човек, нито джин.

40.  Та кои блага на своя Господ опровергавате?

41.  Престъпниците ще бъдат разпознати по техния белег. И ще бъдат хванати за перчема и за краката.

42.  Та кои блага на своя Господ опровергавате?

43.  Това е Адът, който престъпниците опровергават.

44.  Те ще обикалят между него и вряща, кипяща вода.

45.  Та кои блага на своя Господ опровергавате?

46.  А за онзи, който се страхува да застане пред своя Господ, има две Градини ­–

47.  та кои блага на своя Господ опровергавате? ­–

48.  с разни дървета.

49.  Та кои блага на своя Господ опровергавате?

50.  В двете два извора текат.

51.  Та кои блага на своя Господ опровергавате?

52.  Там от всеки плод има по два вида.

53.  Та кои блага на своя Господ опровергавате?

54.  Облегнати на постели с подплата от брокат. И плодовете на двете градини ще са близо.

55.  Та кои блага на своя Господ опровергавате?

56.  Има там жени с целомъдрен поглед, недокоснати нито от човек преди тях, нито от джин.

57.  Та кои блага на своя Господ опровергавате?

58.  Сякаш са рубини и корали…

59.  Та кои блага на своя Господ опровергавате?

60.  Нима въздаянието за добрината е друго освен добрина?

61.  Та кои блага на своя Господ опровергавате?

62.  И освен тях ­– още две градини –  ­

63.  та кои блага на своя Господ опровергавате? – ­

64.  тъмнозелени.

65.  Та кои блага на своя Господ опровергавате?

66.  В тях има два бликащи извора.

67.  Та кои блага на своя Господ опровергавате?

68.  Там има плодове и палми, и нарове.

69.  Та кои блага на своя Господ опровергавате?

70.  Там има добродетелни и прекрасни жени –­

71.  та кои блага на своя Господ опровергавате?  –

72.  хубавици, пазени в шатри ­–

73.  та кои блага на своя Господ опровергавате? – ­

74.  недокоснати дотогава нито от човек, нито от джин…

75.  Та кои блага на своя Господ опровергавате?

76.  Облегнати върху зелени възглавници и хубави килими…

77.  Та кои блага на своя Господ опровергавате?

78.  Благословено да е името на твоя Господ, Владетеля на величието и почитта!

относно Mustafa

Проверете Също

Национална благотворителна кампания за социално подпомагане Рамазан 2021 г.

Мюсюлманско изповедание в Република България обявява Национална благотворителна кампания за социално подпомагане Рамазан 2021 г. под надслов: ,,Бъди надежда за …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir