56. СУРА АЛ-УАКИА (СЪБИТИЕТО)

istanbulda_20_bin_otele_kurani_kerim_dagitildi13513280030_h944714

Меканска  с изключение на знамения 81 и 82, които са медински. Съдържа 96 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Когато Събитието настъпи,

2.  никой не ще възпре неговото настъпване ­–

3.  принизяващо и въздигащо.

4.  Когато земята се разтърси в трус

5.  и планините се разломят на отломки,

6.  и станат разпиляна прах,

7.  вие ще бъдете три групи:

8.  получилите отдясно, ­– какво ще е за получилите отдясно?; –

9.  и получилите­ отляво, –  какво ще е за получилите отляво?; –

(Буквално – “хората на десницата”, т.е. ­ онези, на които книгата за делата им  ще бъде подадена отдясно, и “хората на левицата” – ­ отляво.)

10.  и първенците [в богобоязливостта], ­– те са първенците [в Рая] –

11.  тези са приближените [на Аллах]

12.  в Градините на блаженството –­

13.  повечето са от предците – ­

14.  и малцина от сетните –­

15.  на украсени престоли,

16.  облегнати там един срещу друг.

17.  Вечномлади юноши им поднасят

18.  бокали и кани, и стакани [вино] от извор.

19.  Не ще ги боли глава от това и не ще губят разум.

20.  И плод, какъвто изберат,

21.  и птиче месо, каквото обичат.

22. И ще имат хубавици с големи очи,

23.  подобни на скрити бисери –­

24.  въздаяние за делата им.

25.  Не ще слушат там нито празнословие, нито подбуда към грях,

26.  а само словото: “Мир! Мир!”.

27.  А получилите отдясно… Какво ще е за получилите отдясно? ­–

28.  Сред лотоси без бодли

29.  и натежали бананови дървета,

30.  и просторна сянка,

31.  и лееща се вода,

32.  и обилен плод,

33.  несекващ и невъзбранен,

34.  и въздигнати постели.

35.  Сътворихме ги Ние с [прекрасно] сътворяване

36.  и отредихме да са девици

37.  любещи, връстнички –­

38.  за получилите отдясно – ­

39.  група от предците – ­

40.  и група от сетните.

(Горните знамения разкриват живота на праведниците в Рая. Тълкувателите допълват, че обитателите на небесните Градини ще влязат там като млади мъже между 30 и 33 години, жените не ще раждат, а  стариците ще се превърнат в девствени девойки.)

41.  А получилите отляво… Какво ще е за получилите отляво? –­

42.  Сред изгарящ вятър и вряща вода,

43.  и сянка от черен дим,

44.  нито прохладна, нито приятна.

45.  Те живееха сред разкош преди това.

46.  И упорстваха в огромния грях.

(Огромният грях е съдружаването с Аллах.)

47.  И казваха: “Нима като умрем и станем на пръст и кости, нима наистина ще бъдем възкресени?

48.  А нима и древните ни предци?”

49.  Кажи [о, Мухаммед]: “И древните, и сетните

50.  наистина ще бъдат насъбрани по време на знайния Ден.”

51.  После, о, вие, заблудените, отричащите,

52.  наистина ще ядете от дървото аз-Заккум

53.  и ще си пълните от него стомасите,

54.  и ще пиете след това от врящата вода.

55.  Ще пиете, както пият прежаднелите камили.

56.  Това е угощението им в Съдния ден.

57.  Ние ви сътворихме. Защо тогава не повярвате?

58.  Не виждате ли семето, което изливате?

59.  Вие ли го сътворявате, или Ние сме Твореца?

60.  Ние отредихме смъртта за вас и не ще бъдем възпрени

61.  да променим такива като вас и да ви пресъздадем в нещо, което не ви е познато.

62.  И узнахте вече първото сътворяване. Не ще ли се поучите?

63.  И не виждате ли какво сеете?

64.  Вие ли го карате да расте, или Ние го караме?

65.  Ако пожелаехме, бихме го сторили на сухи съчки и щяхте да останете слисани:

66.  “Наистина сме задлъжнели.

67.  Да, и сме лишени [от прехрана].”

68.  И не виждате ли водата, която пиете?

69.  Вие ли я изсипвате от облака, или Ние я изсипваме?

70.  Ако пожелаехме, бихме я сторили солена, защо тогава не сте признателни?

71.  Не виждате ли огъня, който разпалвате?

72.  Вие ли създавате дървото за него, или Ние сме Създателя?

73.  Ние го сторихме за поучение и за ползване от онези, които се нуждаят.

74.  Затова прославяй името на своя Господ, Всевеликия!

75.  Но не, кълна се в орбитите на звездите ­–

(Точният смисъл на “орбитите” (мауакиа) е “местоположенията” и дори – “местата на падане”. Според съвременни тълкуватели знамението сочи наличието на черните дупки. )

76.  а това е клетва –­ ако знаете –­ велика,

77.  той наистина е свещен Коран

78.  в съхранената Книга [-майка].

79. Докосват го само пречистените.

80.  Низпослание от Господа на световете.

81. Нима това Слово пренебрегвате?

82.  И превръщате отрицанието си в свое препитание?

(Според преданието съдружаващите свързвали дъжда с изгрева и залеза на различни звезди. По този повод от знамението става ясно, че вместо да изпитат признателност за дадената им благодат, хората се отклоняват от истината.)

83.  И когато [душата на умиращия] стигне гърлото, –

84.  тогава вие само гледате,

85.  а Ние сме по-близо до него от вас, ала не виждате –­

86.  и защо, ако не сте длъжници,

(„…длъжници” – ако не подлежите на равносметка в Съдния ден.)

87.  не я върнете обратно, ако говорите истината?

88.  И ако [умиращият] е от приближените [на Аллах],

89.  тогава –­ покой и удовлетворение, и Градината на блаженството.

90.  А ако е от получилите отдясно,

91.  тогава: “Мир на теб, защото си от получилите отдясно!”

92.  А ако е от отричащите, заблудените,

93.  тогава –­ угощение от вряща вода

94.  и изгаряне в Огъня.

95.  Това е достоверната правда.

96.  Затова прославяй името на своя Господ, Всевеликия!

относно Mustafa

Проверете Също

ЦЕЛТА НА ИБАДЕТИТЕ КАТО ЦЯЛО

Думата “ибадет” означава насочването към Аллах, желаейки от сърце, обожаване, кланяме, и служене. Думата служене …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir