62. СУРА АЛ-ДЖУМУА (ПЕТЪКЪТ)

istanbulda_20_bin_otele_kurani_kerim_dagitildi13513280030_h944714

Мединска. Съдържа 11 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах – Владетеля, Всесветия, Всемогъщия, Всемъдрия.

2.  Той е, Който проводи при неграмотните [араби] Пратеник измежду тях да им чете Неговите знамения и да ги пречиства, и да ги учи на Книгата и на мъдростта, а преди бяха в явна заблуда.

3.  И при други освен тях, които още не са ги последвали… Той е Всемогъщия, Всемъдрия.

(Мухаммед е изпратен не само при арабите, но и при останалите народи, защото неговата мисия на Пророк и Пратеник на Аллах е универсална и непреходна. Той е вестител за всички хора до Съдния ден.)

4.  Това е щедростта на Аллах. Дарява я Той комуто пожелае. Аллах е Владетеля на великата шедрост.

5.  Онези, които бяха натоварени с Тората, а после не понесоха товара, приличат на магаре, носещо книги. Колко лоша е приликата с хората, които взимат за лъжа знаменията на Аллах! Аллах не напътва хората угнетители.

6.  Кажи: “О, юдеи, щом твърдите, че вие сте ближните на Аллах без другите хора, възжелайте смъртта, ако говорите истината!”

(От юдеите, които казвали, че са синове и възлюбени на Бога, било поискано мигом да възжелаят смъртта, защото тя е началото на отвъдния живот.)

7.  Ала не ще я възжелаят никога заради онова, което със своите ръце са сторили отпреди. Аллах знае угнетителите.

8.  Кажи: “Смъртта, от която бягате, непременно ще ви застигне. После ще бъдете върнати при Знаещия и неведомото, и явното, и Той ще ви извести какво сте вършили.”

9.  О, вие, които вярвате, щом се призове за молитвата в петъчния ден, устремете се към споменаването на Аллах и оставете търговията! Това е най-доброто за вас, ако знаете.

10.  И щом молитвата завърши, разпръснете се по земята и търсете щедрост от Аллах, и често споменавайте Аллах, за да сполучите!

11.  И щом видяха търговия или забавление, разотидоха се натам и те оставиха да стоиш. Кажи [о, Мухаммед]: “Това, което е при Аллах, е по-добро от забавлението и от търговията. Аллах е Най-добрия от даряващите препитание.”

относно Mustafa

Проверете Също

Национална благотворителна кампания за социално подпомагане Рамазан 2021 г.

Мюсюлманско изповедание в Република България обявява Национална благотворителна кампания за социално подпомагане Рамазан 2021 г. под надслов: ,,Бъди надежда за …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir