63. СУРА АЛ-МУНАФИКУН (ЛИЦЕМЕРИТЕ)

istanbulda_20_bin_otele_kurani_kerim_dagitildi13513280030_h944714

Мединска. Съдържа 11 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Когато идват при теб, лицемерите казват: “Свидетели сме, че ти си Пратеника на Аллах.” Аллах знае, че ти си Неговият Пратеник. Аллах е свидетел, че лицемерите са лъжци.

2.  Те превръщат клетвите си в прикритие и възпират от пътя на Аллах. Лоши са делата им!

3.  Така е, защото повярваха, после заотричаха, затова бяха запечатани сърцата им, та не разбират.

4.  И като ги гледаш, видът им ти харесва, и като говорят, вслушваш се в думите им. Те са като подпрени дървета. Смятат, че всеки вик е против тях. Те са врагът. Пази се от тях! Да ги порази Аллах, как така се подлъгват!

5.  И когато им се каже: “Елате Пратеника на Аллах да моли за вас опрощение!”, те извръщат глави и ги виждаш как надменно отклоняват това.

6.  Все едно е дали ще молиш опрощение за тях, или не ще молиш. Аллах не ще им опрости. Аллах не напътва нечестивите хора.

7.  Те са, които казват: “Не харчете за онези, които са при Пратеника на Аллах, за да се разотидат!” Но на Аллах принадлежат съкровищниците на небесата и на земята. Ала лицемерите не проумяват.

8.  Казват: “Щом се върнем в ал-Медина, по-могъщият там непременно ще пропъди по-слабия.” А могъществото принадлежи на Аллах и на Неговия Пратеник, и на вярващите. Ала лицемерите не разбират.

9.  О, вие, които вярвате, да не ви отвличат от споменаването на Аллах нито вашите имоти, нито вашите деца! А които сторват това, те са губещите.

10.  И раздавайте от това, което сме ви осигурили за препитание, преди да е дошла при някого от вас смъртта и той да каже: “Господи, да би ме отсрочил за още малко време, щях да благодетелствам и да бъда от праведните!”

11.  Но Аллах никого не ще отсрочи, когато му дойде времето. Сведущ е Аллах за вашите дела.

относно Mustafa

Проверете Също

Национална благотворителна кампания за социално подпомагане Рамазан 2021 г.

Мюсюлманско изповедание в Република България обявява Национална благотворителна кампания за социално подпомагане Рамазан 2021 г. под надслов: ,,Бъди надежда за …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir