69. СУРА АЛ-ХАККА (НЕИЗБЕЖНОТО)

istanbulda_20_bin_otele_kurani_kerim_dagitildi13513280030_h944714

Меканска. Съдържа 52 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Неизбежното!

2.  Какво е Неизбежното?

3.  И откъде да знаеш ти какво е Неизбежното?

(Поначало красноречието и лаконизмът на Корана не позволяват той да се предаде на друг език с цялото му величие, дълбочина и прелест, но тези и подобни знамения ни изправят пред още по-големи трудности, свързани с невъзможността преводът да достигне съвършенството на Божието Слово. Тук се разкрива ужасът в Деня на възкресението, който непременно ще настъпи.)

4.  Самудяните и адитите взеха за лъжа Бедствието.

5.   Самудяните бяха погубени от Вика.

6.  А адитите бяха погубени от бушуващ леден вихър.

(Вж. 11: 50, 61)

7.  Накара го Той да вилнее срещу тях седем нощи и осем дни поред, и виждаш там хората покосени, сякаш са стволове на повалени палми.

8.  И нима виждаш някой останал от тях?

9.  И Фараонът, и онези преди него, и сринатите [селища на Лут] вършеха грях.

10.  И се възпротивиха на пратеника от своя Господ, затова Той могъщо ги сграбчи.

11.  Когато водата преля, Ние ви понесохме в плаващия Кораб,

12.  за да го сторим поука за вас и да го запомнят помнещи уши.

(Тук се визират потопът и Ноевият ковчег .”Ние ви понесохме”, т.е. спасихме вашите предци и благодарение на това днес съществувате.)

13.  И когато се протръби с Рога първия път,

14.  и бъдат вдигнати земята и планините, и бъдат натрошени с един удар,

15.  тогава ще се случи Събитието.

16.  И ще се разцепи небето, и ще бъде слабо в този Ден.

17.  И ангелите ще са по краищата му. В този Ден осмина [от тях] ще носят Трона на твоя Господ.

18.  В този Ден ще бъдете изправени [пред Аллах]. Не ще бъде скрита и една ваша тайна.

19.  И онзи, чиято книга му се даде в десницата, ще каже: “Ето ви, прочетете моята книга!

20.  Предполагах, че ще получа своята равносметка.”

21.  И ще живее в доволство

22.  сред въздигната Градина.

23.  Плодовете й ще са сведени.

24.  Яжте и пийте със здраве за онова, което сте вършили преди, в отминалите дни!

25.  А онзи, чиято книга му се даде в левицата, ще каже: “О, да не ми бе давана моята книга

26.  и да не бях узнал каква е моята равносметка!

27.  О, да бе приключило всичко [със смъртта]!

28.  Не ме избави моето богатство.

29.  Пропадна моята власт.”

30.  Хванете го и го оковете!

31.  После в Ада го хвърлете!

32.  После го нанижете на верига, дълга седемдесет лакти!

33.  Не повярва той в Аллах, Всевеликия.

34.  И не подканваше да бъде нахранен нуждаещият се,

35.  затова Днес няма тук за него  ближен,

36.  нито храна освен кръв и гной.

37.  Ядат я само грешниците.”

38.  Ала не! Кълна се в това, което съзирате

39.  и в това, което не съзирате,

40.  наистина то е слово на достоен Пратеник,

41.  а не е слово на поет. Но вие малко вярвате.

42.  И не е слово на гадател. Ала малко се поучавате.

43.  Низпослание от Господа на световете.

44.  И ако той Ни приписваше някакви слова,

45.  щяхме да го сграбчим с Десницата,

46.  после да му прережем аортата.

47.  И никой сред вас не ще Ни възпре от това.

48.  То е напомняне за богобоязливите.

49.  И добре знаем, че сред вас има отричащи.

50.  То е скръб за отричащите.

51.  То е достоверната истина.

52.  Затова прославяй името на своя Господ, Всевеликия!

относно Mustafa

Проверете Също

ЦЕЛТА НА ИБАДЕТИТЕ КАТО ЦЯЛО

Думата “ибадет” означава насочването към Аллах, желаейки от сърце, обожаване, кланяме, и служене. Думата служене …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir