70. СУРА АЛ-МААРИДЖ (НЕБЕСНИТЕ СТЪПАЛА)

istanbulda_20_bin_otele_kurani_kerim_dagitildi13513280030_h944714

Меканска. Съдържа 44 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Един човек попита за неизбежното мъчение.

2.  Никой не ще го отблъсне от отричащите.

3.  То е от Аллах, Владетеля на небесните стъпала.

4.  Ще се въздигнат към Него ангелите и Духът [Джибрил] в Ден, колкото петдесет хиляди години,

5.  затова търпи с хубаво търпение [о, Мухаммед]!

6.  Те го виждат далечен.

7.  А Ние го виждаме близък.

8.  В този Ден небето ще е като разтопена мед

9.  и планините ще са като вълна,

10.  и приятел не ще пита за приятеля,

11.  въпреки че ще се виждат. Престъпвалият ще желае, да би се откупил от мъчението в този Ден с децата си

12.  и съпругата си, и брат си,

13.  и рода си, който го подслонява,

14.  и всички, които са на земята, само за да се спаси.

15.  Ала не! Това е лумнал Огън,

16.  смъкващ кожата,

17.  зове той всеки, който се отдръпва и обръща гръб,

18.  и трупа, и не раздава.

19.  Човекът бе създаден колеблив  –

20. щом го настигне злото  –  страхлив,

21.  а щом го настигне доброто  –  скъперник,

22. освен отслужващите молитвата,

23.  които в своята молитва са постоянни

24.  и от имотите си заделят знаен дял

25.  за просяка и бедняка,

(В тези знамения става дума за задължителната милостиня закат, от която се възползват и други групи  хора освен споменатите тук.)

26.  и които смятат за истина Съдния ден,

27.  и които се страхуват от мъчението на своя Господ –

28.  мъчението на техния Господ не е безопасно,–

29.  и които целомъдрието си пазят

30.  освен за своите съпруги или за наложниците си. Те не ще бъдат упреквани.

31.  А които се стремят към друго освен това –­ тези са престъпващите.

32.  И които повереното им [съхраняват] и обетите си съблюдават,

33.  и които в своите свидетелства са правдиви,

34.  и които молитвите си усърдно отслужват,

35. те ще бъдат на почит в Градините.

36.  Какво им е на тези, които отричат, втренчили в теб погледи –

37.  отдясно и отляво на тълпи?

38.  Нима всеки от тях копнее да влезе в Градината на блаженството?

(Като прииждали на групи, съдружаващите се смесвали с множеството, заобиколило Пророка. Слушали неговото слово и се подигравали: “Ако те, както казва Мухаммед, влязат в Рая, ние, разбира се, ще влезем преди тях.”)

39.  Ала не! Сътворихме ги от онова, което знаят.

40.  И не! Кълна се в Господа на изгревите и на залезите, Ние сме способни

41.  да ги заменим с по-добри от тях. И не ще бъдем възпрени.

42.  Остави ги да тънат и да се забавляват, додето срещнат своя Ден, който им е обещан! –

43.  Деня, в който ще излязат забързани от гробовете, сякаш се устремяват към идолите,

44.  със сведен поглед, покрити с унижение. Това е Денят, който им е обещан.

относно Mustafa

Проверете Също

Национална благотворителна кампания за социално подпомагане Рамазан 2021 г.

Мюсюлманско изповедание в Република България обявява Национална благотворителна кампания за социално подпомагане Рамазан 2021 г. под надслов: ,,Бъди надежда за …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir