71. СУРА НУХ (НУХ)

istanbulda_20_bin_otele_kurani_kerim_dagitildi13513280030_h944714

Меканска. Съдържа 28 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Ние изпратихме Нух при неговия народ: “Предупреди народа си, докато не го е сполетяло болезнено мъчение!”

2.  Каза: “О, народе мой, аз съм явен предупредител за вас.

3.  Служете на Аллах и се бойте от Него, и ми се покорете!

4.  Тогава Той ще ви опрости греховете и ще ви отложи за определен срок. Срокът на Аллах, щом дойде, не ще бъде забавен, ако знаете.”

5.  Каза: “Господи мой, зовях народа си нощем и денем,

6.  но зовът ми само увеличи тяхното бягство.

7.  И всякога, щом ги зовях, за да ги опростиш, запушваха с пръсти ушите си и се загръщаха в дрехите си, и упорстваха, и все повече се възгордяваха.

8.  После ги зовях открито,

9.  после им прогласявах явно и им шепнех тайно.

10.  И казвах: “Молете своя Господ за опрощение  –  Той е многоопрощаващ, –

11.  за да ви праща обилен дъжд от небето

12.  и да ви подкрепя с имоти и синове, и да сторва за вас градини, и да сторва за вас реки.

13.  Какво ви е, защо не зачитате величието на Аллах?

14.  Сътвори ви Той на етапи.

(Аллах Всевишния сътворява материята, от нея – спермата, яйцеклетката, плода, който расте в майчината утроба и така човек се появява на белия свят, преминава през различните периоди на своя живот, за да стигне до смъртта. Същото се отнася и за етапите на духовното израстване. Това сътворяване на етапи е доказателство за величието на Аллах.)

15.  Нима не виждате как Аллах сътвори седем небеса на слоеве?

16.  И стори Той там от луната сияние, и стори от слънцето светилник.

17.  И ви създаде [от пръст] от земята да израснете.

18.  После ще ви върне в нея и отново ще ви извади [в Съдния ден].

19.  Аллах стори за вас от земята постеля,

20.  за да ходите там по широки пътища.”

21.  Каза Нух: “Господи мой, те ми се възпротивиха и последваха онези, чиито имоти и деца само увеличиха тяхната загуба.

22.  И лукавстваха те с огромно лукавство.

23.  И казваха: “Никога не изоставяйте своите божества, не изоставяйте нито Уад, нито Суаа, нито Ягус и Яук, и Наср!”

24.  И вече заблудиха те мнозина. И надбавяй на угнетителите само заблуда!”

(Нух възжелал това, след като категорично му било разкрито с откровение, че по правия път не ще тръгнат други освен вече повярвалите.)

25.  Заради своите грехове те бяха издавени и въведени в Огъня, и не намериха за себе си други помощници вместо Аллах.

26.  И каза Нух: “Господи мой, не оставяй по земята нито един отрицател!

27.  Оставиш ли ги, те ще заблудят Твоите раби и ще народят само нечестивци, неблагодарници.

28. Господи мой, опрости мен и родителите ми, и всеки вярващ, който влезе в моя дом, и вярващите мъже, и вярващите жени, и надбави на угнетителите само гибел!”

относно Mustafa

Проверете Също

Национална благотворителна кампания за социално подпомагане Рамазан 2021 г.

Мюсюлманско изповедание в Република България обявява Национална благотворителна кампания за социално подпомагане Рамазан 2021 г. под надслов: ,,Бъди надежда за …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir