73. СУРА АЛ-МУЗЗАММИЛ (ЗАГРЪЩАЩИЯТ СЕ)

istanbulda_20_bin_otele_kurani_kerim_dagitildi13513280030_h944714

Меканска, с изключение на знамение 20, което е мединско. Съдържа 20 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  О, ти, който се загръщаш,

(Когато Пророка, мир нему, за първи път видял Джибрил в истинския му образ, той бил обхванат от треска. Отишъл вкъщи и рекъл на достойната Хадиджа: “Завий ме!” После Джибрил  му се явил с откровение и се обърнал към него с тези слова.)

2.  ставай [за молитва] през нощта, но не цялата,

3.  а наполовина, или по-малко от това,

4.  или повече, и чети Корана отмерено!

5.  Ще ти пратим Ние тежко Слово.

6.  Ставането [за молитва] нощем е най-силно по въздействие и най-подходящо за размисъл.

7.  През деня ти си много зает.

8.  И споменавай името на своя Господ, и с всеотдайност се посвети на Него ­–

9.  Господа на Изтока и на Запада! Няма друг Бог освен Него. Него вземи за блюстител!

10.  И бъди търпелив към онова, което говорят! И ги напускай с достойнство!

11.  И остави на Мен опровергаващите, които живеят в благоденствие, и ги отсрочи за малко!

12.  При Нас има окови и пламъци,

13.  и храна, която присяда, и болезнено мъчение

14.  в Деня, в който ще се разтресат земята и планините, и ще се превърнат планините в купища от пясък.

15.  Изпратихме ви Пратеник – свидетел за вас, както изпратихме при Фараона пратеник.

16.  Но възпротиви се Фараонът на пратеника, и затова силно го сграбчихме.

17.  И как ще се предпазите, ако сте отричали, от Деня, който ще стори и децата да посивеят?

18.  Небето тогава ще се разцепи. Обещанието Му се сбъдва.

19.  Това е напомняне. Който желае, поема пътя към своя Господ.

20. Твоят Господ знае, че стоиш по-малко от две трети от нощта, [понякога] и половината от нея, а [понякога] и една трета, – и група от тези, които са заедно с теб. Аллах отмерва нощта и деня. Знае Той, че не ще смогнете и затова ви помилва. Ето защо четете, колкото можете, от Корана! Знаеше Той, че сред вас ще има болни и други, които пътуват по земята, търсейки щедростта на Аллах, и други, които се сражават по пътя на Аллах. Затова четете, колкото можете, от него! И отслужвайте молитвата, и давайте милостинята закат, и заемайте хубав заем на Аллах! И каквото добро сторите отнапред за себе си, ще го намерите при Аллах още по-хубаво и с по-голяма отплата. И молете Аллах за опрощение! Аллах е опрощаващ, милосърден.

(Една част от сподвижниците на Пророка следвала неговия пример и прекарвала значителна част от нощта в богослужене. Сред тях имало и такива, които не можели да преценят колко остава до утрото, затова от предпазливост прекарвали цялата нощ в поклонение, и краката им се подували. Тъй като Аллах Всевишния знаел, че това не е по силите им, Той не ги задължил да извършват нощно служене. Под четене на Корана тук се разбира нощната молитва и се има предвид тя да се отслужва според възможностите.

“Хубав заем” означава даването на доброволна милостиня наред със задължителната милостиня закат.)

относно Mustafa

Проверете Също

Национална благотворителна кампания за социално подпомагане Рамазан 2021 г.

Мюсюлманско изповедание в Република България обявява Национална благотворителна кампания за социално подпомагане Рамазан 2021 г. под надслов: ,,Бъди надежда за …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir