75. СУРА АЛ-КИЯМА (ВЪЗКРЕСЕНИЕТО)

istanbulda_20_bin_otele_kurani_kerim_dagitildi13513280030_h944714

Меканска. Съдържа 40 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Кълна се в Деня на възкресението.

2.  И кълна се в многоукоряващата [се] душа.

3.  Нима човек смята, че Ние не ще съберем костите му?

4.  Наистина Ние можем да възстановим и върховете на пръстите му.

5.  Ала човек упорства в греха си

6.  и пита: “Кога е Денят на възкресението?”

7.  Тогава, когато погледът се заслепи

8.  и луната се затъмни,

9.  и слънцето, и луната се слеят,

10.  човекът ще каже в този Ден: “Накъде да се бяга?”

11.  Ала не! Няма убежище.

12.  При твоя Господ в този Ден е местопребиваването.

13.  Човекът в този Ден ще бъде известéн за ранните си дела и за късните.

14.  Да, човекът сам за себе си ще е свидетел,

15.  дори да дава извинения.

16.  Не си движи езика с това Слово [о, Мухаммед], за да избързаш [да го запомниш]!

(За да не забрави новонизпосланото откровение, Пратеника на Аллах, мир нему, се стараел да го повтори още докато му било четено.)

17.  Да бъде събрано [в твоето сърце] и четено [от теб] е Наша грижа.

18.  И когато го четем, следвай неговото четене!

19.  После неговото разясняване е Наша грижа.

20.  Ала не! Вие обичате преходността [на земния живот]

21.  и изоставяте отвъдния.

22.  Едни лица в този Ден ще възсияят,

23.  към своя Господ ще гледат,

24.  а други в този Ден ще бъдат мрачни,

25.  ще се убедят, че ги е сполетяла беда, пречупваща гръбнака.

26.  А когато душата стигне гръкляна

27.  и се каже: “Кой ще те избави?”,

28.  и той се убеди, че [това] е раздялата,

29.  и се преплете крак с крак  –

30.  тогава към твоя Господ ще е отправянето.

31.  Той нито вярваше, нито отслужваше молитвата,

32.  а опровергаваше и се отвръщаше.

33.  После отиваше при своите хора с горделива походка.

34.  Горко ти, горко!

35.  И пак  –  горко ти, горко!

36.  Нима човек смята, че ще бъде оставен без надзор?

37.  Нима той не бе частица сперма, която се изхвърля?

38.  После бе съсирек, а Той го сътвори и осъразмери.

(“Съсирек” (на арабски – “алак”) произлиза от глагола “алака”, което означава “закачвам”, тъй че в арабския оригинал “съсирек” се възприема и като “закачваща се материя”.)

39.  И създаде от нея двата пола –­ мъжа и жената.

40.  Нима Той не е способен да съживи мъртвите?

относно Mustafa

Проверете Също

ЦЕЛТА НА ИБАДЕТИТЕ КАТО ЦЯЛО

Думата “ибадет” означава насочването към Аллах, желаейки от сърце, обожаване, кланяме, и служене. Думата служене …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir