76. СУРА АЛ-ИНСАН (ЧОВЕКЪТ)

istanbulda_20_bin_otele_kurani_kerim_dagitildi13513280030_h944714

Мединска. Съдържа 31 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Не премина ли човекът през период от време, когато той бе нещо неназовано?

2.  Сътворихме Ние човека от частица сперма с примеси, за да го изпитаме, и го сторихме чуващ, зрящ.

3.  Ние му показахме пътя  –  или признателен, или неблагодарник.

4.  Приготвихме Ние за отричащите вериги, окови и пламъци.

5.  Праведниците пият от чаши с добавено питие от Камфор  –

6.  извор, от който пият рабите на Аллах  –  пускат го в обилие да бликва.

7.  Те изпълняват обета и се страхуват от Деня, злото на който се разпростира.

8.  И дават храна  –  въпреки че и те я обичат  –  на нуждаещ се и на сирак, и на пленник:

9.  “Храним ви в името на Аллах. Не искаме от вас нито отплата, нито признателност.

10.  Страхуваме се от своя Господ в Деня свъсен, зловещ.”

11.  Но Аллах ще ги предпази от злото на този Ден и ще им дари сияние и щастие.

12.  И ще ги възнагради  –  защото бяха търпеливи  –  с Градина и с коприна,

13.  облегнати там на престоли. Не ще виждат там ни зной, ни мраз.

14.   Близо над тях ще са нейните сенки и ще са сведени плодовете й ниско.

15.  Ще бъдат обслужвани със съдове от сребро и с кристални стакани

16.  от сребърен кристал. Ще им се отмерва с мярка.

(Тълкувателите посочват, че изобразяването на райските съдове като направени от сребро и кристал е сравнение с цел донякъде да се оприличи непознатото чрез познато. Абдуллах ибн Аббас например е казал: “Между райските и земните блага има прилика само в названията.”)

17.  И ще им се дава там да пият от питие, смесено с джинджифил,

18.  от извор там, наречен Салсабил,

19.  и ще ги обикалят вечномлади юноши ­– когато ги видиш, ще ги помислиш за разпръснати бисери.

20.  Където и да погледнеш там, ще видиш блаженство и огромно царство.

21.  Ще бъдат облечени в зелени одежди от коприна и брокат, и ще носят украшения –­ гривни от сребро, и ще им дава техният Господ да пият от чиста напитка.

22.  “Това е награда за вас. Вашето старание заслужи признание.”

23.  Ние ти низпослахме Корана постепенно.

24.  Затова и ти [о, Мухаммед] бъди търпелив към повелята на своя Господ, и не се покорявай на никой грешник измежду тях, или на отрицател!

25.  И споменавай името на своя Господ и сутрин, и вечер,

26.  и в част от нощта Му се покланяй, и дълго нощем Го прославяй!

27.  Тези обичат преходността и нехаят за тежкия Ден пред тях.

28.  Ние ги сътворихме и укрепихме телата им, а ако пожелаем, напълно ще ги заменим с подобни на тях.

29.  Това е поучение. Който желае, поема пътя към своя Господ.

30.  Тогава ще пожелавате само онова, което Аллах желае. Аллах е всезнаещ, всемъдър.

31.  Той въвежда когото пожелае в Своята милост, а за угнетителите е приготвил болезнено мъчение.

относно Mustafa

Проверете Също

ЦЕЛТА НА ИБАДЕТИТЕ КАТО ЦЯЛО

Думата “ибадет” означава насочването към Аллах, желаейки от сърце, обожаване, кланяме, и служене. Думата служене …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir