77. СУРА АЛ-МУРСАЛАТ (ИЗПРАЩАНИТЕ)

istanbulda_20_bin_otele_kurani_kerim_dagitildi13513280030_h944714

Меканска. Съдържа 50 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

(Под “изпращаните” може да се има предвид част от ангелите, на които се възлагат определени задачи, или ветровете, или пророците, или знаменията.)

1.  Кълна се в изпращаните поред

2.  и в бушуващите бурно,

3.  и в пръскащите навред,

4.  и в разделящите ясно,

5.  и в донасящите откровение,

6.  с извинение или предупреждение  –

7.  онова, което ви е обещано, ще се сбъдне.

8.  Когато звездите бъдат угасени

9.  и когато небето бъде разцепено,

10.  и когато планините бъдат разпилени,

11.  и когато за пратениците бъде определено време  –

12.  за кой ден бяха отсрочени?  –

13.  За Деня на разделението.

14.  А ти откъде да знаеш какво е Денят на разделението?

15. Горко в този Ден за опровергаващите!

16.  Не погубихме ли Ние предците?

17.  Към тях ще добавим и сетните.

18.  Така се отнасяме с престъпващите.

19.  Горко в този Ден за опровергаващите!

20.  Не ви ли сътворихме Ние от нищожна вода?

21.  И я сложихме на сигурно място

22.  за определен срок.

23.  И сме способни. И как прекрасни са способните!

24.  Горко в този Ден за опровергаващите!

25.  Не сторихме ли Ние  земята да събере

26.  и живи, и мъртви,

27.  и положихме върху нея непоклатими високи планини, и ви дадохме за пиене прясна вода.

28.  Горко в този Ден за опровергаващите!

29. “Тръгнете към онова, което сте опровергавали!

30.  Тръгнете към сянката [на Ада] с три разклонения,

31.  която не носи прохлада и не избавя от пламъците!

32.  Те пръскат искри, колкото дворци ­–

33.  сякаш са жълти камили.”

34.  Горко в този Ден за опровергаващите!

35.  Това е Денят, в който не ще продумат.

36.  И не ще им бъде позволено да се оправдават.

37.  Горко в този Ден за опровергаващите!

38.  Това е Денят на разделението. Събираме ви с предците.

39.  И ако имате коварство, коварствайте срещу Мен!

40.  Горко в този Ден за опровергаващите!

41.  Богобоязливите ще бъдат сред сенки и извори,

42.  и плодове, каквито пожелаят.

43.  “Яжте и пийте със здраве за онова, което сте вършили!

44.  Така награждаваме Ние добротворстващите.”

45.  Горко в този Ден за опровергаващите!

(А на отричащите Аллах Всевишния казва:)

46.  “Яжте [на земята] и се наслаждавайте за кратко! Вие сте престъпници.”

47.  Горко в този Ден за опровергаващите!

48.  И когато им се каже: “Поклонете се!”, не се покланят.

49.  Горко в този Ден за опровергаващите!

50.  В кое слово след този [Коран] ще повярват?

относно Mustafa

Проверете Също

Национална благотворителна кампания за социално подпомагане Рамазан 2021 г.

Мюсюлманско изповедание в Република България обявява Национална благотворителна кампания за социално подпомагане Рамазан 2021 г. под надслов: ,,Бъди надежда за …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir