78. СУРА АН-НАБА (ВЕСТТА)

istanbulda_20_bin_otele_kurani_kerim_dagitildi13513280030_h944714

Меканска. Съдържа 40 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  За какво се питат един друг?  –

2.  За Великата вест,

3.  за която са в разногласие.

4.  Ала не! Те ще узнаят.

5.  И пак  не! Те ще узнаят.

6.  Не сторихме ли Ние земята да е постеля,

7.  и планините  –  подпори?

8.  И ви сътворихме по двойки,

9.  и сторихме съня ви за покой,

10.  и сторихме нощта да е покров,

11.  и сторихме деня за препитание,

12.  и съградихме над вас седем непоклатими небеса,

13.  и сторихме [слънцето да е ] горящ светилник,

14.  и изсипваме от дъждовните облаци обилна вода,

15.  за да извадим чрез нея зърна и растения,

16.  и гъсти градини.

17.  Денят на разделението е уречен  –

18.  Денят, когато се протръби с Рога и ще дойдете на тълпи,

19.  и ще се разтвори небето, и ще стане на двери,

20.  и планините ще бъдат раздвижени, и ще станат на мираж.

21.  Адът е в очакване

22.  за престъпващите  –  място за завръщане,

23.  където ще останат столетия.

24.  Не ще вкусят там нито прохлада, нито питие,

25.  освен вряща вода и гной  –

26.  съответстващо въздаяние.

27.  Не се надяваха те на равносметка.

28.  И взимаха за пълна лъжа Нашите знамения.

29.  Но всяко нещо вписахме в книга.

30.  Затова вкусете! Не ще увеличим за вас друго освен мъчението.

31.  За богобоязливите има сполука [в Рая] –

32.  градини и лозя,

33.  и с напъпили гърди –­ девствени връстнички,

34.  и пълни стакани.

35.  Не ще чуват там нито празнословие, нито лъжа –

36.  въздаяние от твоя Господ  –  достатъчен дар, –

37.  Господа на небесата и на земята, и на всичко между тях, Всемилостивия. Не ще могат да говорят с Него

38.  в Деня, в който Духът [Джибрил] и ангелите се възправят в редица. Не ще продумат освен комуто Всемилостивия позволи, и той правдиво ще говори.

39.  Този е Денят на истината. А който пожелае, да търси пристан при своя Господ.

40.  Предупредихме ви за близко мъчение в Деня, в който всеки ще види какво е сторил преди с ръцете си. И отрицателят ще каже: “О, да можех да съм прах!”

относно Mustafa

Проверете Също

Национална благотворителна кампания за социално подпомагане Рамазан 2021 г.

Мюсюлманско изповедание в Република България обявява Национална благотворителна кампания за социално подпомагане Рамазан 2021 г. под надслов: ,,Бъди надежда за …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir