80. СУРА АБАСА (ТОЙ СЕ НАМРЪЩИ)

istanbulda_20_bin_otele_kurani_kerim_dagitildi13513280030_h944714

Меканска. Съдържа 42 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Той се намръщи и обърна гръб,

2.  че при него е дошъл слепецът.

3.  Но ти откъде знаеш, може да се пречисти.

4.  Или да се поучи, та да му е от полза поуката.

(Повод за низпославането на това знамение е намръщването на Пророка, мир нему, когато слепецът Ибн Ум Мактум прекъснал обръщението му към група видни езичници. В знаменията се съдържа упрек за тази негова постъпка. В същото време те са категорично доказателство за пророчеството му и че Коранът не е негово дело, а е низпослан от Аллах Всевишния.)

5.  А онзи, който е безразличен,

6.  с него си се заел.

7.  И не е твоя грижа, че не се пречиства.

8.  А от онзи, който е дошъл при теб с упоритост

9.  и е богобоязлив,

10.  от него ти се отклоняваш.

11.  Ала не! Това е поучение

12. и който пожелае, той се поучава  –

13.  в Писания почитани,

14.  въздигнати, пречистени,

15.  [преписани] от ръце на  писари

16.  достойни, благочестиви.

(Знатните писари са натоварени с тази мисия ангели.)

17.  Проклет да е човекът! Колко е неблагодарен!

18. От какво нещо го сътворява Той?

19.  От частица сперма Той го сътворява и осъразмерява.

20.  После пътя му облекчава.

21.  После му отрежда смъртта и повелява да бъде погребан.

22.  После, щом Той пожелае, ще го възкреси.

23.  Ала не! Не изпълни той Неговата повеля.

24.  Да погледне човекът своето препитание!

25.  Ние проливаме обилно водата.

26.  После разпукваме земята

27. и правим от нея да поникнат зърна

28.  и грозде, и зеленина,

29.  и маслини, и палми,

30.  и гъсти градини,

31.  и плод, и трева  –

32.  за ползване от вас и от вашия добитък.

33.  И когато Грохотът настъпи,

34.  в Деня, когато мъжът избяга от брат си

35.  и от майка си, и от баща си,

36.  и от жена си, и от децата си  –

37.  всеки от тях в този Ден ще е зает с дело, което ще го поглъща.

38.  Едни лица в този Ден ще бъдат сияещи,

39.  засмени, възрадвани,

40. а по други в този Ден ще има прах,

41.  ще ги покрива чернилка.

42. Тези са отричащите, нечестивците.

относно Mustafa

Проверете Също

Национална благотворителна кампания за социално подпомагане Рамазан 2021 г.

Мюсюлманско изповедание в Република България обявява Национална благотворителна кампания за социално подпомагане Рамазан 2021 г. под надслов: ,,Бъди надежда за …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir