81. СУРА АТ-ТАКУИР (ОБВИВАНЕТО)

istanbulda_20_bin_otele_kurani_kerim_dagitildi13513280030_h944714

Меканска. Съдържа 29 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Когато слънцето бъде обвито [в мрак]

2.  и когато звездите изпопадат,

3.  и когато планините бъдат раздвижени,

4.  и когато бременните камили бъдат изоставени,

5.  и когато зверовете бъдат насъбрани,

6.  и когато моретата закипят,

7.  и когато душите се съединят,

8.  и когато живопогребаното момиче бъде попитано

9.  за какъв грях е било убито,

10.  и когато книгите [за делата] бъдат разгърнати,

11. и когато небето бъде премахнато,

12.  и когато Адът бъде нажежен,

13.  и когато Раят бъде приближен,

14.  тогава всеки ще узнае какво е извършил.

15.  О, кълна се в залязващите планети,

16.  движещи се, скриващи се,

17.  и в нощта, когато се здрачава,

18.  и в утринта, когато се развиделява –

19.  той [Коранът] е слово на достоен пратеник,

(То – словото на Свещения Коран – е предадено от знатния пратеник на Аллах, т.е.  Джибрил.)

20.  имащ сила, утвърден при Владетеля на Трона.

21.  Покоряват му се [ангелите] там, доверен е.

22.  И не е луд вашият другар [Мухаммед].

23.  Той го видя на ясния хоризонт.

(Тук се говори за срещата на Мухаммед, мир нему, с Джибрил.)

24. И [вести] от неведомото не укрива.

25.  И не е [Коранът] слово на прокуден сатана.

26.  Къде отивате тогава?

27.  Това е само поучение за световете  –

28.  за всеки от вас, който желае да е на Правия път.

29.  Тогава ще пожелавате само онова, което желае Аллах, Господа на световете.

относно Mustafa

Проверете Също

Национална благотворителна кампания за социално подпомагане Рамазан 2021 г.

Мюсюлманско изповедание в Република България обявява Национална благотворителна кампания за социално подпомагане Рамазан 2021 г. под надслов: ,,Бъди надежда за …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir