85. СУРА АЛ-БУРУДЖ (СЪЗВЕЗДИЯТА)

istanbulda_20_bin_otele_kurani_kerim_dagitildi13513280030_h944714

Меканска. Съдържа 22 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Кълна се в небето със съзвездията

2.  и в обещания Ден,

3.  и в свидетел, и в засвидетелстван!

(Според повечето тълкуватели под “ден свидетел” и “ден засвидетелстван” се разбира съответно петъчният ден и денят за Арафа­ – най-важният  момент от поклонението хадж. Така се подчертава значението и  на клетвата,  и на самите дни.)

4.  Проклети да бъдат хората, изкопали ямата

5.  за огъня, пълнен с гориво!

6.  Когато седяха около нея

7.  и на [всичко] онова, което вършеха с вярващите, бяха свидетели.

(Изкопалите ямата подлагали вярващите на мъчение, като ги обричали на изгаряне в пламъците.)

8.  И ги възненавидиха само защото вярваха в Аллах, Всемогъщия, Всеславния,

9.  Комуто принадлежи царството на небесата и на земята. Аллах на всяко нещо е свидетел.

10.  За онези, които изгаряха вярващите мъже и жени, а после не се разкаяха, за тях е мъчението на Ада и за тях е мъчението на кладата.

11.  За онези, които вярват и вършат праведни дела, за тях са Градините, под които реки текат. Това е голямото спасение.

12.  Сграбчването от твоя Господ е могъщо.

13.  Той начева и Той пресъздава.

14.  Той е Опрощаващия, Любещия,

15.  Владетеля на Трона, Вседостойния,

16.  Вършещия всичко, което пожелае.

17.  Стигна ли до теб разказът за войските,

18.  за Фараона и за самудяните?

19.  Да, отричащите опровергават.

20.  Но Аллах ги обгражда в гръб.

21.  Да, това е славен Коран

22.  в съхраняван скрижал.

относно Mustafa

Проверете Също

Национална благотворителна кампания за социално подпомагане Рамазан 2021 г.

Мюсюлманско изповедание в Република България обявява Национална благотворителна кампания за социално подпомагане Рамазан 2021 г. под надслов: ,,Бъди надежда за …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir