87. СУРА АЛ-АЛЯ (ВСЕВИШНИЯ)

istanbulda_20_bin_otele_kurani_kerim_dagitildi13513280030_h944714

Меканска. Съдържа 19 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Прославяй всечистото име на своя Господ, Върховния,

2.  Който сътвори и осъразмери,

3.  Който прецени и напъти,

4.  Който изважда [тревата на] пасбището

5.   и го превръща в черно стърнище!

6.  Ще ти дадем да четеш [Корана, о, Мухаммед] и не ще забравиш

7.  освен каквото Аллах пожелае. Той знае явното и скритото.

8.  И ще те улесним за лесното.

(Тук под “лесното” се има предвид пътят на Исляма, който е достъпен за всеки и е лесен за следване.)

9.  Напомняй, ако има полза от напомнянето!

10.  Ще си спомни онзи, който се страхува.

11.  И ще се отдръпне от това най-лошият,

12. който ще гори в най-големия Огън.

13.  После там нито ще умре, нито ще е жив.

14.  Сполучил е онзи, който се пречиства

15.  и споменава името на своя Господ, и отслужва молитвата.

16. Да, предпочитате долния живот,

17.  но отвъдният е по-хубав и по-дълготраен.

18.  Това е [записано] в предишните писания –

19.  писанията на Ибрахим и на Муса.

относно Mustafa

Проверете Също

Национална благотворителна кампания за социално подпомагане Рамазан 2021 г.

Мюсюлманско изповедание в Република България обявява Национална благотворителна кампания за социално подпомагане Рамазан 2021 г. под надслов: ,,Бъди надежда за …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir