88. СУРА АЛ-ГАШИЯ (ВСЕПОКРИВАЩИЯТ ДЕН)

istanbulda_20_bin_otele_kurani_kerim_dagitildi13513280030_h944714

Меканска. Съдържа 26 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Стигна ли до теб разказът за Всепокриващия ден?

(Това е едно от имената на Съдния ден, който ще покрие всичко с ужас.)

2.  Едни лица в този Ден ще са сведени,

3.  обременени, изнурени,

4.  ще горят в пламтящ огън,

5.  ще им се даде от кипящ извор да пият,

6.  не ще имат друга храна освен от тръни,

7.  които нито угояват, нито избавят от глад.

8.  А други лица в този Ден ще са блажени,

9.   поради своето старание – доволни,

10.  във възвишена Градина.

11.  Не ще слушат в нея празнословие.

12.  Има там течащ извор.

13.  Има там въздигнати престоли

14.  и готови стакани,

15.  и подредени възглавници,

16.  и разстлани килими.

17.  И нима не виждат как бяха сътворени камилите

18.  и как бе въздигнато небето,

19.   и как бяха възправени планините,

20.  и как бе разпростряна земята?

21.  И напомняй! Ти си само за да напомняш.

22.  Не си над тях властващ,

23.  но който се отвърне и не повярва,

24.  него Аллах ще мъчи с най-голямото мъчение [в Ада].

25.  При Нас е завръщането им.

26.  После Наша грижа е равносметката им.

относно Mustafa

Проверете Също

Национална благотворителна кампания за социално подпомагане Рамазан 2021 г.

Мюсюлманско изповедание в Република България обявява Национална благотворителна кампания за социално подпомагане Рамазан 2021 г. под надслов: ,,Бъди надежда за …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir