95. СУРА АТ-ТИН (СМОКОВНИЦАТА)

istanbulda_20_bin_otele_kurani_kerim_dagitildi13513280030_h944714

Меканска. Съдържа 8 знамения.

В името на Аллах Всемилостивия, Милосърдния!

1.   Кълна се в смоковницата и в маслината,

2.  и в Синайската планина,

3.   и в [Мека] този град на сигурност –

(Аллах Всевишния отправя клетва в името на смоковницата и маслината – ­ символ  на Палестина, където Иса  бил изпратен с пророческа мисия; в името на Синайската планина  – мястото, където Аллах е говорил на Муса; и в името на Мека ­– града, където е роден и е проповядвал Пратеника на Аллах Мухаммед, мир на всички тях.)

4.  Ние сътворихме човека с превъзходен облик.

5.  После го отхвърляме най-унизен от унизените,

(Сред живите създания във Вселената човекът има най-превъзходен облик и е дарен с разум. Тогава,  ако той не изпълнява дълга си към Аллах и е неверник, се превръща в най-унизения и наказанието му съответства на неговото превъзходство.)

6.  освен онези, които вярват и вършат праведни дела. За тях има безспирна награда.

7.  И какво тогава те кара [о, човече] да опровергаваш Възмездието?

8.     Не е ли Аллах Най-мъдрия съдник?

относно Mustafa

Проверете Също

ЦЕЛТА НА ИБАДЕТИТЕ КАТО ЦЯЛО

Думата “ибадет” означава насочването към Аллах, желаейки от сърце, обожаване, кланяме, и служене. Думата служене …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir