97. СУРА АЛ-КАДР (МОГЪЩЕСТВОТО)

istanbulda_20_bin_otele_kurani_kerim_dagitildi13513280030_h944714

Меканска. Съдържа 5 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Ние го низпослахме в Нощта на могъществото.

(В тази нощ Свещеният Коран бил низпослан изцяло от тайнството на Съхранявания скрижал (Ал-лаух ал-махфуз) на земното небе. Освен “Нощта на могъществото” и “Нощта на предопределението”, Лайлату-л-кадр означава и “Нощта на почитта”, защото тя е израз на почит, която Аллах Всевишния е оказал на отдадените на Него.)

2.  Но откъде да знаеш ти какво е Нощта на могъществото?

3.  Нощта на могъществото е по-добра от хиляда месеца.

4.  Слизат ангелите и Духът [Джибрил] през нея – с позволението на своя  Господ – за всяка повеля.

5.  Мир е тя до началото на развиделяването.

относно Mustafa

Проверете Също

ЦЕЛТА НА ИБАДЕТИТЕ КАТО ЦЯЛО

Думата “ибадет” означава насочването към Аллах, желаейки от сърце, обожаване, кланяме, и служене. Думата служене …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir