99. СУРА АЗ-ЗАЛЗАЛА (ЗЕМЕТРЪСЪТ)

istanbulda_20_bin_otele_kurani_kerim_dagitildi13513280030_h944714

Мединска. Съдържа 8 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1. Когато земята бъде разтърсена в трус

2. и земята изхвърли своите товари,

3. и човек рече: “Какво й е?”,

4. в този Ден тя ще разкаже своите вести,

5. защото твоят Господ й е внушил.

6. В този Ден хората ще излязат на групи, за да им бъдат показани техните дела.

7. Който извърши добро, дори с тежест на прашинка, ще го види.

8. И който извърши зло, дори с тежест на прашинка, ще го види.

(В Съдния ден, когато земята се разтресе, тя ще изхвърли всичко, което е криела в недрата си – руда, газове, огнена лава, съкровища, тела на покойници.)

относно Mustafa

Проверете Също

Национална благотворителна кампания за социално подпомагане Рамазан 2021 г.

Мюсюлманско изповедание в Република България обявява Национална благотворителна кампания за социално подпомагане Рамазан 2021 г. под надслов: ,,Бъди надежда за …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir