Besmelenin (Bismillahirrahmanirrahim) anlamı

imagesBesmele, dilimize genellikle “Rahman ve Rahîm olan Allah adıyla” şeklinde çevrilmektedir. Bu cümlede zikredilmeyen fakat her besmele, okuyanın başlayaca­ğı işe göre niyetinde bulunan “…okuyorum, başlıyorum, yapıyorum, yiyorum,..” gi­bi bir yüklem vardır. “Allah’ın adıyla yemek, okumak” ifadesinden Türkçe’de “yenen ve okunanın Allah’ın adıyla birlikte yenildiği veya okunduğu” anlaşılır. Bu mâna kastedilmediğine göre maksadı doğru anlatabilmek için besmeleyi “Rah­man ve rahîm olan Allah adına,… adını anarak,… Allah’tan yardım dileyerek…” şekillerinde çevirmek de uygun olur.

Kul, herhangi bir davranışta bulunurken, önemli bir işe teşebbüs ederken ön­ce “eûzü” çekerek muhtemel olumsuz etkileri defetmekte, sonra da besmeleyi okuya­rak “kendinin tek başına yeterli olmadığını, basan ve gücün ancak Allah’tan gele­bileceğini, Allah’ın yeryüzünde halife kıldığı bir varlık olarak O’nun mülkünde, O’nun adına tasarrufta bulunduğunu, asıl mâlik ve hâkim olan Allah’ın koyduğu sınırları aşarsa emanete hıyanet etmiş olacağım…” peşinen kabul etmekte ve bun­dan güç almaktadır.

Burada tevhid cümlesinin mânası da üstü kapalı olarak mev­cuttur. Zira nasıl ki tevhid cümlesinde “lâ ilahe” denilerek önce bütün sahte tanrı­lar zihinlerden siliniyor, sonra da “illallah” ifadesiyle hakiki, tek, eşi ve benzeri bulunmayan Tanrı (Allah) kalbe ve zihne yerleştiriliyorsa, eûzü besmele çekildi­ğinde de önce kulluk ilişkisine engel olan kirli çevre temizleniyor, sonra da bu İliş­kinin en uygun anahtarı kullanılmış, doğru kapılar açılmış, sağlıklı bağ kurulmuş oluyor.

Allah yerine “tanrı”, rahman yerine “esirgeyen”, rahîm yerine de “bağışla­yan” kelimelerinin kullanılması bu isimlerin anlamlarını tam olarak karşılamaz. Çünkü Allah ismi, bu isme hakkıyla lâyık olan “tek, eşsiz, benzersiz, bütün kemal sıfatlarına sahip ve eksikliklerden uzak, varlığı zaruri (olmazsa olmaz), yokluğu düşünülemez” olan yüce zâta mahsustur; bu sıfatları taşımayan hiçbir varlığa Al­lah denemez.

Halbuki insanların uydurdukları, kendilerine göre bazı nitelikler yükledikleri mâbudlara tanrı denebilir, Başka bîr deyişle tanrı kelimesi Allah için de kullanılabilir, halbuki Allah ismi O’ndan başka hiçbir varlık için kullanılamaz ve Arap dilinde de kullanılmamıştır.

Kur’an dilinde Rahman sıfat-ismi de Allah’a mahsustur, başka hiçbir varlık İçin kullanılmamıştır. Rahman “en uzak geçmişe doğru bütün yaratılmışlara son­suz ve sınırsız lütuf, ihsan, rahmet bahşeden” demektir. Rahman, rahmetiyle mu­amele ederken buna mazhar olan varlığın hak etmesine, lâyık olmasına bakmaz, bu sıfatın tecellisi yağmur gibi her şeyin üzerine yağar, güneş gibi her şeyi ısıtır ve aydınlatır.

Rahim “çok merhametli, rahmeti bol” demek olup bu sıfatla kullar da nite­lenebilir. Allah’ın rahîm sıfat-ismi O’nun, daha ziyade kullarının gelecekte elde etmek üzere hak ettikleri, lâyık oldukları sınırsız rahmetini, lütuf ve merhametini ifade etmektedir. “Esirgemek” ve “bağışlamak” bu sonsuz, engin ve etkisi çeşitli rahmetin ancak bir parçası, etkilerinin yalnızca bir çeşididir.

(Diyanet İşleri Başkanlığı, Kur’an Yolu:I/6-8.)

How to choose your Plus size scrubs
Porno Filme It’s just more exciting when you describe it as a fight

these are excellent probably the best value you will ever see
xhamster It just a kid tummy and back

A Bodybuilding Workout That Adds Inches To Your Arms
kostenlose-pornos Neither are the shoes this stunning Brunette donned

The Seven Wonders of Seven Wholesale
Porno one that can surely earn you the title of Prom Queen

7 Tips On How To Increase Your Blog Readers And Comments
Einfachporno.com For these new black owned businesses

Andriod and iPhone App fashion
Kostenlose Porno Corman had less than

Patterned Fashion Tights For Men
pornos nachomahma kilt because of righteousness

5 Chanel Classical Stitched Vinyl Bag with Flap CC Turn Lock
blackporn nachomahma kilt involved with righteousness

относно Mustafa

Проверете Също

АЗ СЪМ МЮСЮЛМАНИН

АЗ СЪМ МЮСЮЛМАНИН

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir