ЗА ДЕЦАТА

ЗА ДЕЦАТА

УСЛОБИЯТА ЗА ВЕЛИДНОСТ (ОРУЧ)

а) ВьзнамерениеКакто и при останалите ибадети, така и в оруча възнамерението е условие. Шафиите и някои Маликии са сметнали възнамерението за стълб Според всеки един от тях при положение, че не се направи възнамерение, стоенето гладен от сутринта до вечерта не минава на мястото на оруч. От тази гледна точка …

Чети повече »

НЕЩАТА, КОИТО СА МУСТЕХАБ ЗА ГОВЕЕЩИЯ

Въпре ки че не са директно свързани с валидността на оруча, за да улесни още повече държането на оруч, Пратеника на Аллах (с.а.с.) е дал някои препоръки. На първо място сред тях стои правенето на сахур. “Сахур” означава храната, която се яде при времето сехер (зазоряване), което е малко преди …

Чети повече »

ОСНОВИТЕ НА ВЯРАТА

В книгите по вероучение основите на вярата на ислямската религия са изразени с термина “аменту”. Думата “аменту”, което е първо лице единствено число на глагола”амене”, означава “повярвах”. А като термин тази дума се използва за изразяването на текста, който съдържа кратко и ясно основите на вярата. Текста на аменту е …

Чети повече »