ЗА ДЕЦАТА

ЗА ДЕЦАТА

КАК ХОРАТА В ИНДОНЕЗИЯ ПРИЕХА ИСЛЯМА?

Имало едно време един търговец. Един ден натоварил своята стока на една гемия (параход) и поел път към далечната страна Индонезия. Тази държава била от най-красивите  държави на нашия свят и за това доста харесала на търговеца и той решил да остане там завинаги. Започнал да търгува по пазарите и …

Чети повече »

„ХВАЛА НА АЛЛАХ – ГОСПОДА НА СВЕТОВЕТЕ”

Аз съм малкият, който Ти изгледа – Хвала на Теб, Аз съм слабият, който  Ти подсили – Хвала на Теб, Аз съм голият, който Ти облече – Хвала на Теб, Аз съм бедният, който Ти обогати – Хвала на Теб, Аз съм гладният, който Ти нахрани – Хвала на Теб, …

Чети повече »

ЗАЩО ТРЯБВА ДА УВАЖАВАМЕ РОДИТЕЛИТЕ СИ?

„Когато бяхме малки всички ние обичахме нашите родители, а сега когато пораснахме много от нас ги изоставиха и забравиха! Дали поради това, че вече не се нуждаеме от тяхната помощ или поради това, че те се нуждаят от нас?”[1] Ислямът разглежда този проблем като част от вярата на мюсюлманина, което …

Чети повече »

ДЕЛАТА СА СПОРЕД НАМЕРЕНИЯТА

Имало едно време в народа на Бену исрайл двама братя. Единият от тях постоянно се молел и прекарал четиридесет години в ибадет и служене на Аллах, а другият, който бил по големият прекарал почти целия си живот в грехове и престъпност. Те живеели в една и съща къща с два …

Чети повече »

ЗАЩО Е ВАЖНО ДА ЯДЕМ ЗАЕДНО?

Един от добрите обичай на нашата религия е яденето да се яде заедно, с всички членове на семейството. И според религията ни не е било прието за добро всеки да яде по отделно. В хадис предаден от Пратеника на Аллах  се разказва, че той (с.а.с) е казал: „Най-добрата софра при …

Чети повече »

Ако ти паднеш, целият уммет ще падне….

Един ден Имам Азам Ебу Ханифе (р.а) като си вървял по пътя, видял едно момче да играе в калта и смилявайки се над него казал: –        „Ей, момче, внимавай като играеш да не се подхлъзнеш и да паднеш, ще се нараниш!” Момчето се обърнало и познало Ебу Ханифе, после казало: …

Чети повече »

ЗАЩО ПЛАЧАТ ЖЕНИТЕ!?

Едно малко момче попитало майка си: „Защо плачеш?” „Защото съм жена.” – отговорила му тя. „Не разбирам.” – казало детето. Майката, просто го прегърнала и казала: „И никога няма (да разбереш)…” По-късно, малкото момче попитало баща си: „Защо майка плаче без причина?” „Всички жени плачат без причина.” – било всичко, …

Чети повече »

НИЩО НЕ Е СЪЗДАДЕНО НАПРАЗНО.

Един мъдрец вървял по кален път и се спрял до един азмак (мочур), където видял безброй червеи да се бъркат един в друг. Като видял тази гледка, мъдрецът се сгнусил и си казал на глас: „О, Аллах, защо ли пък си създал тези гнусни създания!?” Не след  дълго време мъдрецът …

Чети повече »

Разказът на Абдуллах Вахид ибн Зейд

Пътувах с кораб за Басра. Един ден излезе страшна морска буря, и вятърът започна да тласка на ляво на дясно останалия без контрол кораб към далечни и незнайни води. Бурята продължи дни на ред, а когато престана, ние се озовахме близо до малък и красив остров. Всички бяхме доста уморени …

Чети повече »