ФЪКЪХ

ФЪКЪХ

Ако оставите цигарите за 3 години отивате на Хадж.

Али Акгюл пушил по две кутий цигари на ден в продължение на 25 години. Преди три години оставил пушенето, но продължил да отделя и спестява парите, които давал за цигари на ден. След три години с парите, които спестил от цигарите отишъл заедно с жена си на умра-хадж. Акгюн споделя …

Чети повече »

Самоубийството от ислямска гледна точка

Независимо по какъв начин човек си причинява смърт това си е самоубийство. А самоубийството е отнемане на живота, който Аллах (а.дж.) е дал. Поради тази причина е голям грях. Щом Аллах (а.дж.) е дал този живот, само Той има правото да го отнеме. С айети и хадиси е доказано, че …

Чети повече »

ПРЕВЪЗХОДСТВОТО НА МЕСЕЦ МУХАРРАМ И ДЕНЯ “АШУРА”

بسم الله الرحمن الرحيم В името на Аллах, Всемилостивият, Милосърдният! Благодарността и славата е за Аллах, възхваляваме Го, за подкрепа и прошка Него молим. Аллах да ни опази от злините на нашите души и от лошите ни дела. Когото Аллах напъти, него никой не ще заблуди. Когото Аллах остави в …

Чети повече »

ДЕНЯТ АШУРА

Желателното Говеене: Говеенето деветия и десетия ден от месец Мухаррам или десетия и единайсетия ден Пратеникът на Аллах (с.а.с.) е казал: „На Дженнета има врата която се казва „Рейян, през нея ще влезнат само говеещите. Ще се каже: „Къде са говеещите?” А те ще станат, и когато последния говеещ влезне, …

Чети повече »