Recent Posts

Звездата Сириус

„И Той е Господът на Сириус “ (Сура Наджм, 49) Използваното в астрономията име на споменатата в арабския текст на Корана звезда “Шира” е “Сириус”. Сириус представлява една двойна звездна система и е от съзвездието Голямо куче. Тази двойна звездна система се състои от две звезди на име Sirius A …

Чети повече »

КАКВО Е ТЕУХИД

КАКВО Е ТЕУХИД Ислям означава, отдаване на Аллах чрез засвидетелстване, че Той е Създателят и единственияГоспод. Служене само на Него със смирение и боязън. И разграничаване от съдружаването с Него /ширк/. Мухаммед, саллеллаху алейхи уе селлем, е последния пророк на Аллах Всевишния. Той идва в потвърждение на пророците преди него. Религията, с …

Чети повече »