Recent Posts

24. СУРА АН-НУР (СВЕТЛИНАТА)

Мединска. Съдържа 64 знамения. В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния! 1.  Сура, която Ние низпослахме и наложихме. В нея низпослахме ясни знамения, за да се поучите! 2.  На всяка прелюбодейка и всеки прелюбодеец ударете по сто бича и да не ви обземе състрадание към тях, като прилагате религията на Аллах, …

Чети повече »

25. СУРА АЛ-ФУРКАН (РАЗГРАНИЧАВАНЕТО)

Меканска с изключение на знамения 68, 69 и 70, които са медински. Съдържа 77 знамения. В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния! 1.  Благословен е Онзи, Който низпосла на Своя раб Разграничаването, за да бъде предупредител за световете – ­ (“Разграничаването” е едно от имената на Корана, тъй като разграничава доброто …

Чети повече »

26. СУРА АШ-ШУАРА (ПОЕТИТЕ)

Меканска с изключение на знамение 197 и знамения от 224 до края, които са медински. Съдържа 227 знамения. В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния! 1.  Та. Син. Мим. 2.  Тези са знаменията на ясната Книга. 3. Не погубвай себе си, задето не искат да повярват! 4.  Ако Ние пожелаем, ще …

Чети повече »