начална страница / Tag Archives: АЛ-МУНАФИКУН

Tag Archives: АЛ-МУНАФИКУН

63. СУРА АЛ-МУНАФИКУН (ЛИЦЕМЕРИТЕ)

Мединска. Съдържа 11 знамения. В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния! 1.  Когато идват при теб, лицемерите казват: “Свидетели сме, че ти си Пратеника на Аллах.” Аллах знае, че ти си Неговият Пратеник. Аллах е свидетел, че лицемерите са лъжци. 2.  Те превръщат клетвите си в прикритие и възпират от пътя …

Чети повече »