начална страница / Tag Archives: КЕЛИМЕ-

Tag Archives: КЕЛИМЕ-

СМИСЪЛА НА КЕЛИМЕ-И ШЕХАДЕТ Значението на думата Тагут (6- Продължение)

Продължение: Основно тагутът е пет вида: 1- Дяволът, който приканва хората да правят ибадет на друг, освен на Аллах (с.т). Той (с.т) в Свещения Коран казва: „Не ви ли повелих, о, синове на Адам, да не служите на сатаната? Той е ваш явен враг. А на Мен да служите! Това …

Чети повече »

СМИСЪЛА НА КЕЛИМЕ-И ШЕХАДЕТ (5- Продължение)

ТАГУТ – НЕГОВОТО ЗНАЧЕНИЕ Аллах (с.т) казва: „Няма принуждение в религията. Отличи се вече истината от заблудата. Който отхвърли сатаните и повярва в Аллах, той се обвързва с най-здравата връзка, която не се къса. Аллах е всечуващ, всезнаещ.” Тагут (“сатаните” (тагут) са всичко, което отклонява от пътя на Аллах ­ …

Чети повече »

СМИСЪЛА НА КЕЛИМЕ- И ШЕХАДЕТ (4 – Продължеие)

ллах (с.т) казва: „Кажи: “О, хора на Писанието, елате към едно общо слово между нас и вас ­ да не служим на друг освен на Аллах и да не Го съдружаваме с нищо, и едни от нас да не приемат други за господари, освен Аллах!” А отвърнат ли се, кажете: …

Чети повече »

СМИСЪЛА НА КЕЛИМЕ- И ШЕХАДЕТ (3 – Продължеие)

Аллах (с.т) казва: „Хубав пример за вас са Ибрахим и онези, които бяха заедно с него, когато казаха на своя народ: “Непричастни сме към вас за онова, на което служите вместо на Аллах! Ние ви отхвърляме и ще се прояви вражда и омраза помежду ни, докато не повярвате единствено в …

Чети повече »

СМИСЪЛА НА КЕЛИМЕ- И ШЕХАДЕТ (2 – Продължеие)

Аллах (с.т) в Свещения Коран казва: Ибрахим рече на своя баща и на своя народ: “Аз отхвърлям това, на което служите, а [служа] само на Онзи, Който ме е създал. Той ще ме напъти.”   И стори Той това слово да остане у неговите потомци, за да се върнат [към …

Чети повече »

СМИСЪЛА НА КЕЛИМЕ- И ШЕХАДЕТ

Дълбокия смисъл на келиме-и шехадет е: ЛЯ ИЛЯХЕ – обещавам пред Аллах (с.т), Господа на световете, че няма да признавам тези, които се обевяват за всевишни и икони, ще прекъсна връзката си с тях, ще очистя сърцето си от всички мръсотии, като за тази цел ще положа възможно максимални сили. …

Чети повече »