Tag Archives: се

НАЧИНЪТ ПО КОЙТО СЕ КЛАНЯ ДЖЕНАЗЕ НАМАЗА

Сафът се подрежда, насочен към мъртвеца и към къбле, прави се възнамерение (нийет). Човекът, който е имам, вземайки текбир, връзва ръцете си както в намаза. Джаматът, вземайки текбир наум, също връзва ръцете си. Този текбир, от една страна, е стълб, а от друга – условие. След този текбир както имамът, …

Чети повече »

СТАНОВИЩА, КОИТО СЕ ОТНАСЯТ ЗА ШЕХИДИТЕ

Онзи, който е дал живота си по пътя на Аллах, се нарича шехид (мн. ч. шухада). Някои от вижданията относно това какво означава човек да се нарича шехид са следните: този човек е бил наречен шехид, защото е усвидетелствано, че този човек ще влезе в рая. Такъв човек е наречен …

Чети повече »

73. СУРА АЛ-МУЗЗАММИЛ (ЗАГРЪЩАЩИЯТ СЕ)

Меканска, с изключение на знамение 20, което е мединско. Съдържа 20 знамения. В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния! 1.  О, ти, който се загръщаш, (Когато Пророка, мир нему, за първи път видял Джибрил в истинския му образ, той бил обхванат от треска. Отишъл вкъщи и рекъл на достойната Хадиджа: “Завий …

Чети повече »

74. СУРА АЛ-МУДДАССИР (ОБВИВАЩИЯТ СЕ)

Меканска. Съдържа 56 знамения. В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния! 1.  О, ти, който се завиваш [в своите одежди], 2.  стани и предупреждавай, 3.  и своя Господ възвеличавай, 4.  и дрехите си почиствай, 5.  и скверността отбягвай, 6.  и давайки, не се стреми да получиш вповече, 7.  и в името …

Чети повече »

80. СУРА АБАСА (ТОЙ СЕ НАМРЪЩИ)

Меканска. Съдържа 42 знамения. В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния! 1.  Той се намръщи и обърна гръб, 2.  че при него е дошъл слепецът. 3.  Но ти откъде знаеш, може да се пречисти. 4.  Или да се поучи, та да му е от полза поуката. (Повод за низпославането на това …

Чети повече »

Научна конференция „Пратеникът (с.а.с.) и света на исляма” ще се проведе в Малайзия

Международна конференция посветена на личността на Пратеника Мухаммед (с.а.с.) и в частност бъдещите перспективи на ислямския свят ще се проведе на 16 януари 2014 г. в Куала Лумпур (Малайзия). Конференцията е насрочена за провеждащата се по това време „Седмица на ислямското единство” и ще се състои във важното за малайзийската …

Чети повече »

Основни познания за курбана – 3 част/2012 (Какво да се прави месото на курбана)

Как трябва да се раздава месото на курбана: Суннет е всеки, който е заклал курбан да яде от него и да раздаде една част на свойте близки, приятели и бедните. В хадис от Пратеника на Аллах (с.а.с) се казва: „Яжте, раздавайте и запазете (това, което е останало) от вашите курбани.” …

Чети повече »

ЗАЩО Е ВАЖНО ДА ЯДЕМ ЗАЕДНО?

Един от добрите обичай на нашата религия е яденето да се яде заедно, с всички членове на семейството. И според религията ни не е било прието за добро всеки да яде по отделно. В хадис предаден от Пратеника на Аллах  се разказва, че той (с.а.с) е казал: „Най-добрата софра при …

Чети повече »

В щата Уисконсин, САЩ ще се проведе международната конференция “Исляма и демокрацията”

Университетът на щата Уисконсин, САЩ има намерение идната година да организират третата международна конференция посветена на Исляма, която ще протече под надслов “Ислямът и демокрацията” Тази конференция ще се организира на 14 и 15 Април 2012 година. Целта от конференцията е да бъдат създадени предпоставки и условия за академично обосновани …

Чети повече »

Тематичен коментар на Корана се издаде на английски и арабски езици

Културната и артистична Организация и Международната издателска къща Ал-Худа издаде на английски и арабски език тематичния коментар на Корана написан от Ахмед Мокхмели Организация за Ислямски Връзки и Култура, Ахмед Мукхмели и написал своя тематичен коментар на Корана в пет глави – Основите на Ислямската религия, Пътищата за спаението на …

Чети повече »